Četvrtak, 27. april 2023.

23. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici, koja je održana 27. aprila 2023. godine, članovi Odbora razmotrili su više predloga zakona Druge sednice Drugog redovnog zasedanje Narodne skupštine, u pojedinostima.


Odbor je ocenio da je 120 amandmana koje je podneto na Predlog zakona o elektronskim komunikacijama u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, kao i 64 od podnetih 66 amandmana na Predlog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.

Odbor je ocenio da je 114 od podnetih 116 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

U nastavku sednice, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrio je u pojedinostima Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i ocenio da je 51 od podnetih 53 amandmana na Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije svih 60 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, kao i 27 od 28 amandmana podnetih na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju.

U nastavku sednice, Odbor je dao predlog mišljenja Ustavnom sudu povodom inicijative za pokretanje postupka za ocenu saglasnosti odredbe člana 15 a i člana 16. st.1 i 2. Zakona o finansiranju lokalne samouprave.

Na sednici Odbor je uputio mišljenje Ustavnom sudu povodom inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima čl. 2-21. Zakona o socijalnoj karti.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Dragan Nikolić, Dubravka Kralj, Milica Nikolić, dr Uglješa Mrdić, Sanja Jefić Branković, prof. dr Marko Atlagić, Zoran Tomić, Sanja Lakić, dr Žika Bujuklić, Olja Petrović i Ljubinko Đurković.Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Četvrtak, 27. april 2023. | 23. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo 27.04.2023.