Sreda, 29. mart 2023.

23. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

Na sednici Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja održanoj 29. marta, članovi Odbora razmotrili su ostavku koju je na funkciju narodnog poslanika podneo narodni poslanik Nenad Filipović izabran sa Izborne liste „IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE''.


Predsednik Odbora je predložio da se Narodnoj skupštini podnese izveštaj o nastupanju slučaja iz člana 131. stav 2. tačka 6. Zakona o izboru narodnih poslanika u kome se podnošenje ostavke navodi kao jedan od razloga za prestanak mandata narodnom poslaniku, s predlogom da Narodna skupština konstatuje prestanak mandata imenovanom narodnom poslaniku Nenadu Filipoviću.

Odbor je u nastavku rada razmotrio zahtev ministra za unutrašnju i spoljnu trgovinu Tomislava Momirovića i dao pozitivno mišljenje da uz vršenje funkcije ministra za unutrašnju i spoljnu trgovinu može da vrši i funkciju predstavnika Republike Srbije u Skupštini društva sa ograničenom odgovornošću SERBIA CHINA INDUSTRIAL PARK „MIHAJLO PUPIN“ DOO, BEOGRAD.

Sednicom je predsedavao predsednik Odbora Milenko Jovanov a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Svetozar Vujačić, Milosav Milojević, dr Uglješa Mrdić, Janko Veselinović, Đorđe Komlenski, Radmila Vasić, Aleksandar Mirković, Vojislav Mihailović, dr Dragana Rakić, Miroslav Aleksić, Radovan Arežina, dr Vesna Ivković, Dragana Miljanić, Aleksandar Marković, Dragana Radinović i Života Starčević.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Sreda, 29. mart 2023. | 23. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja 29.03.2023.