Četvrtak, 13. jun 2019.

21. sednica Odbora za zdravlje i porodicu

Na sednici održanoj 13. juna, članovi Odbora su razmotrili Informaciju o radu Ministarstva zdravlja za period jul–septembar i oktobar–decembar 2018. godine.


Informacije o radu za pomenute periode obrazložio je državni sekretar Berislav Vekić.

Upoznao je članove Odbora sa normativnim aktivnostima Ministarstva, istakavši da je doneto više zakona, među kojima su: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama, Zakon o ljudskim ćelijama i tkivima, Zakon o presađivanju ljudskih organa, Zakon o zdravstvenom osiguranju kao i niz pravilnika i uredbi.

Takođe, informisao je Odbor sa nacrtima zakona koji su u pripremi i aktivnostima Ministarstva za naredni period. Istakao je da su, između ostalog, u postupku izrade izmene i dopune Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu, Uredba o izmeni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke i mnogi drugi pravilnici i uredbe.

Vekić je naveo da se kontinuirano radi na procesu evropskih integracija i usklađivanja zakonodavstva sa pravnim tekovima EU i dodao da Ministarstvo zdravlja koordinira i učestvuje u zajedničkim aktivnostima Trećeg programa EU u oblasti zdravlja (2014–2020). Istakao je da je Vlada Republike Srbije usvojila strategiju za prevenciju i kontrolu HIV infekcije i AIDS-a u Republici Srbiji (2018–2025) sa Akcionim planom za period 2018–2021.

Berislav Vekić je informisao članove Odbora sa efikasnim radom inspekcije u drugoj polovini 2018. godini, i upoznao ih sa brojem predmeta i donetim rešenjima Odeljenja za sanitarnu inspekciju, Odeljenja za zdravstvenu inspekciju i Odeljenja za inspekciju za lekove i medicinska sredstva i psihoaktivne kontrolisane supstance i prekursore.

Državni sekretar je upoznao članove Odbora sa sprovedenim projektima iz nadležnosti Ministarstva zdravlja u izveštajnom periodu, među kojima su i rekonstrukcija kliničkih centara u Srbiji (Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu)

Nakon opširnog i detaljnog izlaganja državnog sekretara Berislava Vekića, članovi Odbora su većinom glasova prihvatili informacije o radu Ministarstva za period jul–septembar i oktobar–decembar 2018. godine.

U nastavku sednice, ispred Radne grupa za razmatranje predstavki, prim. dr Milovan Krivokapić izneo je više pristiglih predstavki građana, koje su razmotrene i upućene nadležnim institucijama na dalje postupanje.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr sci. med. Darko Laketić, a prisustvovali su i sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr Danica Bukvić, dr Muamer Bačevac, prim. dr Milovan Krivokapić, dr Svetlana Nikolić Pavlović, dr Desanka Repac, Olivera Ognjanović, dr Ljubica Mrdaković Todorović, prof. dr Milan Knežević, dr Danijela Stojadinović i Borka Grubor.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Četvrtak, 13. jun 2019. | 21. sednica Odbora za zdravlje i porodicu 13.06.2019.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30