Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine

Koridor 10, Grdelička klisura

Sreda, 18. oktobar 2017.

21. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

Članovi Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, u okviru održavanja sednice Odbora van sedišta Narodne skupštine, obišli su gradilište na južnom kraku Koridora 10, deonica od Niša ka granici sa BJRM (E 75) u delu kroz Grdeličku klisuru u dužini od 26,3 km.


18. oktobar 2017. 21. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

18. oktobar 2017. 21. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

Specifičnost i izazov u izgradnji ovog dela Koridora 10 predstavlja činjenica da je u uskom prostoru predviđen prolazak trase budućeg autoputa, na kome se istovremeno već nalazi postojeći državni put II B reda, kao i bivši regionalni put, međunarodna pruga Beograd–Niš, državna granica sa BJRM, vijugavo korito reke Južne Morave, kao i brojna tehnička infrastruktura.

V.d. direktora Koridora 10 Zoran Babić, kao domaćin, zajedno sa narodnim poslanicima obišao je gradilište sa usputnim zadržavanjem na izabranim lokacijama. Obilazak je započet na početku prve od šest deonica u izgradnji, gde su u toku bili asfalterski radovi. Narodni poslanici obišli su i radove na osiguranju nekoliko kosina, zatim radove na levoj cevi tunela Predejane, prosečne dužine 1 km, sa zadržavanjem u zoni niše za havarisana vozila, gde je u toku bilo betoniranje kalote u veznom tunelu za prolaz vozila. Tokom obilaska, narodni poslanici obišli su petlju Predejane gde su radovi na mostovskim konstrukcijama u završnoj fazi, a na ovom delu deonice izvedeno je ukupno 330 montažnih nosača. U zoni ove petlje, u toku su intenzivni zemljani radovi na izgradnji nasipa budućeg autoputa, kao i na krakovima same petlje. Na autoputu E 75, na delu kroz Grdelički klisuru, predviđena je izgradnja 32 mosta, a članovi Odbora su obišli radove na mostovima Morava 2 i Vrla.

Po završetku obilaska gradilišta, članovi Odbora su održali 21. sednicu u gradilišnom kampu Kržince, na kojoj su razmatrali Informaciju o radu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za period april–jun 2017. godine.

Informaciju o radu obrazložio je pomoćnik ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Đorđe Milić i tom prilikom upoznao članove Odbora sa zakonodavnim i normativnim aktivnostima Ministarstva u oblasti vodnog, vazdušnog, drumskog i železničkom saobraćaja u izveštajnom periodu.

Milić je informisao Odbor o realizovanim projektnim, bilateralnim i međunarodnim aktivnostima u pomenutom periodu.

Pomoćnik ministra Saša Stojanović je u nastavku sednice govorio o stanju i fazi u kojoj se nalaze radovi na Koridoru 10 i istakao da je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u saradnji sa Koridorima Srbije, uradilo sve što je bilo u okviru njihovog delokruga, a odnosi se između ostalog na rešavanje imovinskopravnih odnosa, raseljavanje stanovništva, rešavanje problema eksproprijacije i ostale socijalne aspekte.

Kako je naveo pomoćnik ministra, neophodno je da izvođači radova urade svoj posao kvalitetno i u predviđenim rokovima, a da resorno ministarstvo, kao kontrolni organ, kontroliše i nadgleda njihov rad na terenu i da provera projektnu dokumentaciju.

U nastavku izlaganja upoznao je članove Odbora sa infrastrukturnim projektima koji su trenutno u procesu ugovaranja, kao što su deonica Novi Sad - Ruma, Niš–Priština, Požega–Boljare i Pojate–Preljina.

Stojanović je naveo da je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pripremilo Nacrt zakona o putevima, koji je prošao javnu raspravu, a obuhvatiće kompletnu putnu mrežu i sve kategorije puteva. Nacrt zakona trebalo bi da reši uočene nedostatke i nepravilnosti u primeni važećih pravnih propisa iz oblasti puteva, da uredi preciznije uslove i način upravljanja, zaštite i održavanja puteva, naveo je pomoćnik ministra.

Nakon rasprave koja je usledila, članovi Odbora su jednoglasno usvojili Informaciju o radu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za period april–jun 2017. godine.

Odbor je sednicu održao van sedišta Narodne skupštine uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”.

Sednici je predsedavala zamenica predsednice Odbora Stefana Miladinović a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Dragan Vesović, Krsto Janjušević, Jasmina Karanac, Goran Kovačević, Ivana Nikolić, Ognjen Pantović, Vladimir Petković, Snežana B. Petrović, Dalibor Radičević i Ivana Stojiljković


Video (1)

Sreda, 18. oktobar 2017. | 21. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije 18.10.2017.

Koridor 10, Grdelička klisura: Foto galerija

Ostale sednice ovog odbora

Obratite se odboru Narodne skupštine

Popunite formular i pošaljite poruku

Ukoliko želite da se obratite nekom od odobra Narodne skupštine, popunite formular prikazan ispod sa neophodnim podacima i kliknite na dugme Pošalji.

**Od tri ponuđena kontakta (telefon, adresa i e-mail) obavezno je popuniti bar jedan.

Poruka može imati maksimalno 1000 karaktera.

Polja obeležena zvezdicom (*) su neophodna da biste poslali formular.

Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine se organizuju i ova podstrana je izrađena uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”.
Stavovi i sadržaj na ovoj podstrani ne predstavljaju nužno stanovište UNDP i SDC.