Četvrtak, 13. april 2023.

20. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava održao je 13. aprila 2023. godine sednicu, na kojoj je obavljen razgovor sa kandidatima za izbor četiri člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.


Predsednik Odbora Veroljub Arsić naveo je da je Radna grupa za sprovođenje postupka za predlaganje kandidata za izbor četiri člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki razmotrila pristigle prijave i konstatovala da su na javnom konkursu podnete četiri prijave za izbor tri člana Komisije, na osnovu člana 191. stava 2. Zakona o javnim nabavkama i devet prijava za izbor jednog člana Komisije, na osnovu člana 191. satava 3. Zakona o javnim nabavkama.

Predsednik Odbora naveo je i da prilikom odlučivanja o kandidatima koje će Odbor predložiti Narodnoj skupštini treba da se vodi računa o propisanom sastavu Komisije, te da se predlože najmanje tri kandidata koji imaju položen Pravosudni ispit (član 191. stava 2. Zakona o javnim nabavkama) i da jedan kandidat može biti bez položenog Pavosudnog ispita (član 191. stava 3. Zakona o javnim nabavkama).

Nakon što su obavili razgovor sa kandidatima, članovi Odbora utvrdili su Predlog odluke o izboru četiri člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Za tri člana, po članu 191. stavu 2. Zakona predloženi su Ana Antić, Vesna Milin Gojkovića, Stanković Vesna, a po članu 191. stav 3. predložen je Slaviša Milošević. Predlog Odluke odbor je uputio Narodnoj skupštini, sa zahtevom da se razmatranje i odlučivanje obavi po hitnom postupku.

U nastavku sednice, Odbor je doneo Odluku o obrazovanju Radne grupe za utvrđivanje ispunjenosti uslova u postupku predlaganja kandidata za izbor člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći. Za predsednicu Radne grupe određena je dr Aleksandra Tomić, a za članove Svetozar Vujačić i Vladimir Obradović.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Veroljub Arsić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Vojislav Vujić, Dalibor Jekić, dr Aleksandra Tomić, dr Nenad Mitrović, Rozalija Ekres, Milica Obradović, Nikola Radosavljević, Nebojša Zelenović, Zoran Zečević, Zoran Stojanović, Tijana Davidovac, Dragan Marković, Ana Beloica Martić i Snežana Paunović.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Četvrtak, 13. april 2023. | 20. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 13.04.2023.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
nedelja, 24. septembar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja