Četvrtak, 11. decembar 2014.

20. sednica Odbora za evropske integracije

Na sednici Odbora za evropske integracije, održanoj 11. decembra, razmatrani su Predlog zakona o osiguranju, Predlog zakona o platnim uslugama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koje je podnela Narodna banka Srbije, u načelu.


Sednici su prisustvovali i predložene zakone obrazložili predstavnici Narodne banke Srbije.

Nakon rasprave, Odbor je odlučio da prihvati sve predložene zakone, u načelu.

Sednici je predsedavao Aleksandar Senić, predsednik Odbora.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Četvrtak, 11. decembar 2014. | 20. sednica Odbora za evropske integracije 11.12.2014.