Utorak, 26. mart 2019.

19. sednica Odbora za zdravlje i porodicu

Na sednici, održanoj 26. marta, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju, Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, Predlog zakona o predmetima opšte upotrebe, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, koje je podnela Vlada u načelu.


Odbor je obavio zajednički načelni pretres o predlozima zakona, koje je članovima obrazložio državni sekretar Ministarstva zdravlja Berislav Vekić. Osnovni razlog za donošenje novog zakona o zdravstvenom osiguranju jeste unapređenje sistema zdravstvenog osiguranja, rečeno je na sednici. Izvršeno je usklađivanje sa drugim propisima koji utiču na organizaciju u sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja iz oblasti rada, lekova i medicinskih sredstava, zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, sporta, upravnog postupka, inspekcijskih nadzora, kao i iz oblasti zaštite podataka o ličnosti. Ovim zakonom uređuje se sistem osiguranja u potpunosti, što podrazumeva obavezno zdravstveno osiguranje, tako i dobrovoljno zdravstveno osiguranje, što do sada nije bio slučaj. Proširene su i osnove osiguranja iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, uvedena je doplata za zdravstvene usluge, lekove, medicinsku rehabilitaciju i medicinska sredstva. Unapređen je postupak kontrole zaključenih ugovora povodom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, kao i postupak centralizovanih javnih nabavki, preciznije je uređen postupak arbitraže, postupak imenovanja, odnosno razrešenja organa upravljanja Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a predložena su i veća ovlašćenja Ministarstva u delu normativne aktivnosti.

Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti ima za cilj da odgovori na potrebe prilagođavanja sistema zdravstvene zaštite unapređenju reformi zdravstva. Ovim zakonom, između ostalog, jasno je određena društvena briga za zdravlje stanovništva na nivou Republike, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, poslodavca i pojedinca. Razdvojena je društvena briga na nivou autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

Predloženim zakonskim rešenjem o predmetima opšte upotrebe otkloniće se nedorečenosti i nejasnoće važećeg Zakona o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe, te će se omogućiti usklađivanje ove oblasti sa zakonodavstvom EU, u znatnoj meri. Takođe, novim zakonskim rešenjem zameniće se važeći propisi u ovoj oblasti, koji su na određeni način institucionalno zastareli sa aspekta njihove efikasne primene, te nedovoljno usaglašeni i neusaglašeni sa novim naučnim saznanjima u oblasti.

Osnovni tekst Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci neophodno je uskladiti sa uredbama koje predstavljaju pravni okvir Evropske unije za supstance koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, odnosno prekorsora. Izmenama i dopunama Zakona o prekursorima postiže se viši stepen usaglašenosti sa standardima EU, sa krajnjim ciljem funkcionisanja tržišne ekonomije i osnovnog principa EU – slobodnog kretanja robe. Predloženo zakonsko rešenje je izraz usklađivanja sa međunarodnim obavezama koje proizlaze iz ratifikovanih međunarodnih ugovora – na prvom mestu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Nakon obrazloženja članovi Odbora prihvatili su predloge zakona u načelu.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Darko Laketić, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora dr Danica Bukvić, dr Muamer Bačevac, Radoslav Jović, prim. dr Milovan Krivokapić, dr Dragana Barišić, dr Svetlana Nikolić Pavlović, dr Desanka Repac, prof. dr Milan Knežević, dr Ljubica Mrdaković Todorović i dr Danijela Stojadinović.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Utorak, 26. mart 2019. | 19. sednica Odbora za zdravlje i porodicu 26.03.2019.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
nedelja, 4. jun
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja