Četvrtak, 6. jul 2017.

19. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmatrali su povlačenje predloga koje je Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu uputio Narodnoj skupštini povodom razmatranja predloga kandidata za izbor članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije.


Odbor za prvosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, na 19. sednici održanoj 6. jula 2017. godine, odlučio je da povuče predloge koje je uputio Narodnoj skupštini povodom razmatranja:

- Liste kandidata za izbor člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, koju je podneo predsednik Republike Tomislav Nikolić i

- Predloga kandidata za izbor člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, koji su zajedno podneli Zaštitnik građana i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je odlučio da svoj predlog sadržan u Izveštaju podnetom Narodnoj skupštini povuče, kako bi predsednik Republike Aleksandar Vučić, kao ovlašćeni predlagač, podneo predlog za izbor člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije.

Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, razmatrao je predlog kandidata za izbor člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, koji su zajedno podneli Zaštitnik građana Saša Janković i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić. Pošto je Saša Janković 7. februara 2017. godine podneo ostavku na funkciju Zaštitnika građana, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je odlučio da svoj predlog sadržan u Izveštaju koji je podneo Narodnoj skupštini povuče, kako bi ovlašćeni predlagači podneli novi predlog za izbor člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije.

Sednicom je predsedavao Petar Petrović, predsednik Odbora, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Slaviša Bulatović, Tanja Tomašević Damnjanović, Đorđe Komlenski, dr Aleksandar Martinović, Žarko Mićin, Miletić Mihajlović, Jovan Palalić, Aleksandra Majkić, Sreto Perić i Katarina Rakić.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video (1)

Četvrtak, 6. jul 2017. | 19. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu 06.07.2017.