Sreda, 29. decembar 2021.

19. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

Na sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, održanoj 29. decembra, članovi Odbora razmatrali su predlog Vlade Republike Srbije za davanje saglasnosti za privremenu primenu Sporazuma između Vlade Republike Severne Makedonije i Saveta ministara Republike Albanije, Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o aranžmanima zemlje domaćina u vezi sa statusom Stalne organizacije Balkanskih vojnomedicinskih snaga i njenog osoblja, koji je obrazložio predstavnik Ministarstva odbrane pukovnik Nebojša Svjetlica.


Članovi Odbora su većinom glasova dali saglasnost Vladi Republike Srbije na privremenu primenu Sporazuma između Vlade Republike Severne Makedonije i Saveta ministara Republike Albanije, Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o aranžmanima zemlje domaćina u vezi sa statusom Stalne organizacije Balkanskih vojnomedicinskih snaga i njenog osoblja.

Sednici je predsedavala zamenik predsednika Odbora mr Đorđe Kosanić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandar Mirković, Vladan Zagrađanin, dr Uglješa Mrdić, Ivan Ribać, Srbislav Filipović, Duško Tarbuk, Milovan Drecun, Justina Pupin Košćal i Dragan Marković.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Sreda, 29. decembar 2021. | 19. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove 29.12.2021.