Sreda, 19. novembar 2014.

19. sednica Odbora za evropske integracije

Na sednici održanoj 19. novembra, Odbor za evropske integracije razmotrio je i usvojio Predlog zakona o zapošljavanju stranaca, u načelu.


O predloženom zakonskom rešenju govorile su predstavnice Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Odbor je usvojio predlog za organizovanje javnog slušanja sa temom - dostupnost i načini korišćenja sredstava iz IPARD fondova, koje će se održati 5. decembra 2014. godine.

Sednici je predsedavao Aleksandar Senić, predsednik Odbora.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Sreda, 19. novembar 2014. | 19. sednica Odbora za evropske integracije 19.11.2014.