Utorak, 23. februar 2016.

183. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 23. februara, razmatrani su amandmani na Predlog zakona o javnim preduzećima, Predlog zakona o metrologiji, Predlog zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o. Smederevo i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama. Članovi Odbora razmatrali su i predložene amandmae na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Predlog zakona o javnom zdravlju i Predlog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.


Na Predlog zakona o javnim preduzećima podneto je 235 amandmana. Odbor je ocenio da su 234 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je Odbor za amandman koji je na član 78. stav 1. predloženog zakona podneo narodni poslanik Dejan Radenković, ocenio da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o metrologiji podneto je 62 amandmana za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o. Smederevo narodni poslanici podneli su 43 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi predloženi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama podneto je 28 amandmana. Odbor je jednoglasno ocenio da su svi predloženi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji podnet je 31 amandman. Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o javnom zdravlju predloženo je 29 amandmana, za koje je Odbor jednoglasno ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti narodni poslanici podneli su 91 amandman. Odbor je jednoglasno ocenio da su svi predloženi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici su prisustvovali članovi i zamenici članova Odbora Tanja Tomašević Damnjanović, Žarko Obradović, Žarko Mićin, Svetislav Vukmirica, Neđo Jovanović, Veroljub Arsić, Jasmina Obradović, Branka Janković, Dragan Polovina i Živan Đurišić.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora, prof. dr Aleksandar Martinović.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Utorak, 23. februar 2016. | 183. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo 23.02.2016.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30