Petak, 21. april 2017.

18. sednica Odbora za spoljne poslove

Odbor za spoljne poslove održao je danas, 21. aprila 2017. godine, 18. sednicu koja je, na zahtev jedne trećine članova Odbora, bila zatvorena za javnost.


Odbor je obavio razgovor sa novoimenovanim ambasadorom Republike Srbije u Republici Kipar Markom Blagojevićem, pre odlaska na diplomatsku dužnost.

Odbor je razmotrio Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Iraka o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša.

Odbor je usvojio dve inicijative za posete i izveštaj o realizovanim posetama i konstatovao zabeleške o realizovanim parlamentarnim kontaktima.

Sednici je predsedavao prof. dr Žarko Obradović, predsednik Odbora za spoljne poslove.


Odbori vezani za ovu aktivnost