Utorak, 12. jun 2018.

17. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Na sednici od 12. juna, članovi Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova razmotrili su, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.


Članovi Odbora prihvatili su predlog članice Odbora Milanke Jevtović Vukojičić da se obavi zajednički pretres o sva tri predloga zakona.

Predložene zakone obrazložio je predstavnik predlagača, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak istakavši da njihovo donošenje predstavlja osavremenjivanje ustavnog okvira u skladu sa razvojem demokratije u društvu. U skladu sa Akcionim planom za Poglavlje 23, Ministarstvo je preuzelo obavezu da u saradnji sa svim zainteresovanim stranama, a pre svega sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina, pripremi ove izmene i dopune zakona.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama je usklađen sa ustavnim položajem, prilagođen i usklađen i sa ostala dva predloga zakona, a dve glavne novine se odnose na upotrebu manjinskih jezika u Narodnoj skupštini i upotrebu manjinskih jezika na delu teritorije jedinice lokalne samouprave.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina predviđa izmenu u delu upotrebe i izjašnjavanja o nacionalnoj pripadnosti u javnim registrima. Ovaj Predlog predviđa da se svako izjašnjavanje o nacionalnoj pripadnosti evidentira i omogući da se taj podatak koristi u afirmativnom smislu.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina je krovni zakon o nacionalim savetima. Donosi se radi prilagođavanja Zakona iz 2009. godine odlukama suda od 2014. godine, ali i radi usklađivanja karakterizacije saveta, zapošljavanja, boljeg raspolaganja novcem, kao i depolitizacije nacionalnih saveta.

Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su u načelu sva tri predloga zakona i za izvestioca Odbora na sednici Narodne skupštine odredili članicu Odbora Ljiljanu Malušić.

U nastavnu sednice, Odbor je jednoglasno prihvatio izmenu Odluke o organizovanju javnog slušanja. Javno slušanje, koje je trebalo da se održi 15. juna 2018. godine, odlaže se, a o novom terminu Odbor će se izjasniti naknadno. Takođe, tema javnog slušanja biće „Borba protiv nasilja nad starijim osobama“.

Sednici je predsedavala zamenica predsednika Odbora Maja Videnović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Nataša St. Jovanović, Milanka Jevtović Vukojičić, Ljibuška Lakatoš, Ljiljana Malušić, Olivera Ognjanović, Marjana Maraš, Olena Papuga, Vesna Ivković, Elvira Kovač, Milena Turk, Ružica Nikolić, Jasmina Karanac i Marija Janjušević.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video (1)

Utorak, 12. jun 2018. | 17. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova 12.06.2018.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
ponedeljak, 9. decembar

Ceo kalendar dogadjaja