Ponedeljak, 28. decembar 2020.

17. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

Na sednici, održane 28. decembra, članovi Odbora razmotrili su Odluku Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.


Odbor je, postupajući u skladu sa odredbama člana 199. Poslovnika Narodne skupštine, izvršio uvid u Odluku Republičke izborne komisije i uverenje o izboru narodnog poslanika Dušana Radojevića, izabranog sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU i utvrdio da su podaci o izboru narodnog poslanika istovetni sa podacima iz Odluke Republičke izborne komisije, čime su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata imenovanom narodnom poslaniku.

Članovi Odbora su predložili da Narodna skupština odmah po prijemu ovog izveštaja, konstatuje potvrđivanje mandata novoizabranom narodnom poslaniku Dušanu Radojeviću.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Aleksandar Martinović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Sanja Branković Jefić, Luka Kebara, Adam Šukalo, Violeta Ocokoljić, Nebojša Bakarec, Branimir Spasić, Marijana Krajnović, Viktor Jevtović, Sonja Vlahović i Ivana Nikolić.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Ponedeljak, 28. decembar 2020. | 17. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja 28.12.2020.