Ponedeljak, 21. decembar 2015.

163. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo , održanoj 21. decembra, razmotreni su sledeći predlozi zakona :


1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, koji je podnela Vlada;
2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podnela Vlada;
3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, koji je podnela Vlada;
4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je podnela Vlada;
5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada;
6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada;
7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji je podnela Vlada;
8. Predlog zakona o preuzimanju obaveza Javnog Preduzeća ''Srbijagas'' Novi Sad prema privrednom društvu ''Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, koji je podnela Vlada
9. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja) između Republike Srbije i Međunarodne banka za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
10. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća ''Srbijagas'' Novi Sad po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac – Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar - Tutin, koji je podnela Vlada;
11. Predlog zakona o zadrugama, koji je podnela Vlada;
12. Predlog zakona o privrednim komorama, koji je podnela Vlada;
13. Predlog zakona o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre, koji je podnela Vlada;
14. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji, koji je podnela Vlada;
15. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, koji je podnela Vlada;
16. Predlog zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode, koji je podnela Vlada;
17. Predlog zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, koji je podnela Vlada;
18. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti, koji je podnela Vlada;
19. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je podnela Vlada;
20. Predlog zakona o zaštiti zemljišta, koji je podnela Vlada.
21. Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredaba člana 11. st. 4, 5. i 6. Zakona o elektronskim medijima, koji su zajedno podnele narodni poslanici Dušica Stojković i Sanja Nikolić;
22. Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 2. stav 2. Zakona o autorskom i srodnim pravima , koji je podnela narodni poslanik Dušica Stojković.

Članovi Odbora ocenili su da su predlozi zakona od tačaka 1. do 20. dnevnog reda sednice u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

U nastavku rada, članovi Odbora jednoglasno su utvrdili Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredaba člana 11. st. 4, 5. i 6. Zakona o elektronskim medijima, koji su zajedno podnele narodni poslanici Dušica Stojković i Sanja Nikolić i Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 2. stav 2. Zakona o autorskom i srodnim pravima , koji je podnela narodni poslanik Dušica Stojković.

Sednici su prisustvovali članovi Odbora Jelisaveta Pribojac, Mujo Muković, Branka Janković,Biljana Savović, Mirko Čikiriz, Tanja Tomašević Damnjanović, Anamarija Viček i Dragan Polovina.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora, dr Aleksandar Martinović.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Ponedeljak, 21. decembar 2015. | 163. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo 21.12.2015.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
subota, 3. jun
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja