Utorak, 22. maj 2018.

16. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, održanoj 22. maja, razmatrani su Redovni godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2017. godinu i Predlog odluke o javnom slušanju povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama. Članovi Odbora informisani su o Ciljevima održivog razvoja, a tokom rada obrazovana je i Radna grupa za prava nacionalnih manjina.


Predsednik Odbora Meho Omerović rekao je u uvodnom izlaganju da smatra da izveštaj Poverenika o zaštiti ravnopravnosti predstavlja svojevrstan prikaz o stepenu ostvarivanja ljudskih prava, koji je i ove godine pokazao da se među najugroženijim grupama u ostvarivanju ljudskih prava nalaze osobe sa invaliditetom, LBGT osobe, Romi, i žene, pogotovo u ruralnim područjima, posebno starije žene. Kao novost u izveštaju Omerović je istakao istraživanje koje je sprovedeno kroz analizu stepena rodne ravnopravnosti u procesu odlučivanja u jedinicama lokalne samouprave. On je naglasio da je posebna pažnja posvećena nasilju u porodici i nasilju nad ženama i istakao da u izveštaju postoje preporuke na koje mogu da utiču narodni poslanici kroz izmene određenih zakonskih odrednica. Predsednik Odbora smatra da Parlament mora da potencira značaj državnih nezavisnih organa, koji predstavljaju veliku pomoć u radu.

Redovni godišnji izveštaj, koji se nalazi na preko 200 strana, i sadrži 29 preporuka, članovima Odbora predstavila je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Ona je navela da je tokom 2017. godine Poverenik postupao po 1098 predmeta, a analiza je pokazala da su i dalje najdiskriminisanije osobe sa invaliditetom. U velikom meri je prisutna i diskriminacija na osnovu starosnog doba, a pritužbe na osnovu pola, od strane žena, u ovom izveštaju se pokazuju manjim nego u prethodnim.

Janković je istakla da je prijavljeni broj nasilja u porodici tokom 2017. godine, potvrđuje da je zakon postigao određene efekte i da je doprineo sinhronizaciji rada institucija, ali da je i dalje neophodno pojačati kadrovske kapacitete centara za socijalni rad u cilju kvalitetnije usluge. Nakon predstavljanja izveštaja usledila je diskusija tokom koje su članovi Odbora postavljali pitanja u vezi sa određenim delovima izveštaja.

U nastavku rada Odbor je doneo Odluku da javno slušanje povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama bude održano u Domu Narodne skupštine u petak, 15. juna.

Predsednik Fokus grupe za razvoj mehanizama kontrole procesa implementacije Ciljeva održivog razvoja, informisao je Odbor o Ciljevima održivog razvoja, a tokom rada obrazovana je i Radne grupe za prava nacionalnih manjina, čiji će predsedavajući biti Olena Papuga, a članovi Enis Imamović, Ljibuška Lakatoš, Tomislav Žigmanov, Olivera Ognjanović, Ljupka Mihajlovska i Elvira Kovač.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Meho Omerović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članovi Marjana Maraš, Vesna Ivković, Tomislav Žigmanov, Ljibuška Lakatoš, Marija Janjušević, Nataša St. Jovanović, Enis Imamović, Milanka Jevtović Vukojičić, Oliver Ognjanović, Elvira Kovač, Ljupka Mihajlovska i Ljiljana Malušić.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video (1)

Utorak, 22. maj 2018. | 16. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova 22.05.2018.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
četvrtak, 1. oktobar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja