Ponedeljak, 28. decembar 2020.

16. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

Na sednici Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, održanoj 28. decembra 2020. godine, članovi Odbora razmotrili su ostavku koje je na mesto narodnog poslanika podnela narodna poslanica Maja Mačužić Puzić.


Odbor je utvrdio da je podnošenjem ostavke narodne poslanice, nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 2. Zakona o izboru narodnih poslanika, u kome se podnošenje ostavke navodi kao jedan od razloga za prestanak mandata narodnom poslaniku pre isteka vremena na koje je izabran, i predložio da Narodna skupština konstatuje prestanak mandata imenovanoj narodnoj poslanici.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Aleksandar Martinović, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: dr sci. med. Darko Laketić, Luka Kebara, Branimir Spasić, Marijana Krajnović, Sanja Branković Jefić, dr Dragana Barišić, Marina Raguš, Violeta Ocokoljić, Nebojša Bakarec i Ivana Nikolić.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Ponedeljak, 28. decembar 2020. | 16. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja 28.12.2020.