Sreda, 1. novembar 2006.

14. sednica Pododbora za prava deteta

Pododbor za prava deteta održao je, u formi okruglog stola na temu nasilja nad decom, Četrnaestu sednicu 1. novembra.


Pododbor za prava deteta održao je, u formi okruglog stola na temu nasilja nad decom, Četrnaestu sednicu 1. novembra.

Sednicu je otvorila Živodarka Dacin, predsednica Pododbora. Pozdravila je predsednika Narodne skupštine, prisutne narodne poslanike, ministre u Vladi Republike Srbije, predstavnike ambasada, nevladinih organizacija i, posebno, predstavnike medija i zahvalila im se na pozitivnoj prezentaciji problema kojima se Pododbor bavi.

Ona je naglasila da nasilje nad decom postoji u svim zemljama. Posebno je istakla države u kojima je bilo ratnih dešavanja, u kojima deca žive kao izbeglice ili raseljena lica. Najveći problem je što su ta deca nevidljiva i društvo mora da uradi sve da njihove probleme učini vidljivim, rekla je predsednica Pododbora.

Živodarka Dacin podsetila je na aktivnosti Pododbora u zakonodavnoj delatnosti od njegovog formiranja i izrazila zadovoljstvo što su članovi Pododbora uzeli učešće u izradi Predloga zakona o zaštiti prava deteta. Organizovani su i okrugli stolovi na temu inkluzivnog obrazovanja. Takođe je rekla da narodni poslanici podržavaju predlog da Pododbor za prava deteta preraste u Odbor, čime bi se doprinelo njegovoj efikasnosti.

Prisutne je pozdravio i predsednik Narodne skupštine Predrag Marković i rekao da je ključno da se celo društvo, svi segmenti, uključe u borbu protiv nasilja nad decom. U Domu Narodne skupštine, najvišem zakonodavnom i jedinom ustavotvornom telu, zastupljeno je najviše segmenata društva, i u njemu treba da se čujemo, dogovorimo i podsetimo svega, dobrog i lošeg, što je već urađeno. On je podsetio na dokumente usvojene i potpisane u Domu Narodne skupštine, kao i na to da je Predlog zakona o zaštiti prava deteta u skupštinskoj proceduri.

Predsednik Marković je istakao problem vidljivosti i prepoznavanja kršenja dečijih prava i nasilja nad decom, tim pre što se ono događa u zatvorenim sredinama koje bi decu trebalo da štite. Potrebno je da se na svim nivoima radi na prepoznavanju nasilja, u školama, predškolskim ustanovama, sa roditeljima i medijima. Upozorio je na to da deca svet oko sebe prihvataju kao prirodan da bi se odbranila i zato prepisuju modele ponašanja za koje smo mi odgovorni.

Predsednik Narodne skupštine pozvao je prisutne da svako učini koliko može da bismo, kao društvo, stali na put nasilju koje nam svakodnevno preti.

Ministar prosvete i sporta informisao je prisutne o praktičnim aktivnostima na zaštiti dece, sprovedenim u protekle dve godine. Najpre je formiran Savet za prevenciju pri Ministarstvu prosvete, koji je organizovao veliki broj seminara, pre svega u većim gradovima, a objavljen je i veći broj publikacija na temu nasilja nad decom. Savet je, u saradnji sa Defektološkim fakultetom i Društvom pedagoga Srbije, pokrenuo pitanje povećanja broja školskih policajaca, a u saradnji sa UNICEF-om pokrenuta je akcija „Škola bez nasilja“ za koju se prijavilo preko 100 škola u Srbiji. Posebno je značajan seminar za školske policajce, na kome su im predstavljena pedagoška znanja, neophodna za rad sa decom.Sklopljen je Sporazum sa Britanskim savetom, koji u stvari predstavlja niz uputstava porodicama i školama, šta ko radi na sprečavanju nasilja nad decom.

Ministar Vuksanović podsetio je na akcije organizovane u cilju sprečavanja nasilja u školama, „Marš ljubavi i tolerancije“ i „Čas ljubavi i tolerancije“, kao i na akciju „Gde je sada vaše dete“.

En Liz Svenson, direktorka UNICEFa, predstavila je Studiju „Nasilje nad decom“. Ona je govorila o fizičkom i psihičkom nasilju i zanemarivanju dece i kao poseban problem istakla to što je u većini zemalja društveno prihvatljivo udaranje dece. Najveći deo nasilja događa se u porodici i institucijama, tamo gde bi trebalo da se o deci brine, od strane osoba koje deca vole i za koje su vezana. U uzrastu od 6 do 16 godina oko 40 odsto dece doživljava nasilje, dok je u uzrastu do dve godine taj procenat još veći. Studija obuhvata 12 preporuka kojima bi se osiguralo sprečavanje nasilja nad decom. Neophodno je usvojiti nacionalnu strategiju i osigurati njenu primenu.

Ministar zdravlja i predsedavajući Saveta za prava deteta govorio je o regionalnim konsultacijama na temu prevencije nasilja i Nacionalnom planu akcije za decu iz 2004. godine. On je rekao da je zaštita dece jedan od glavnih prioriteta u narednih 10 godina. Pohvalio je napore lokalnih samouprava na izradi lokalnih planova za decu, koji se za sada sprovode u Kragujevcu, Pirotu i Sjenici, a pripremaju u više gradova Srbije. Ministar je istakao da je neophodna revizija svih zakona koji se tiču dece, kao i da je neophodno uložiti sva sredstva da bi se stvorilo društvo kakvo naša deca zaslužuju.

Direktor organizacije Save the children Sajmon Burdet rekao je da je nasilje nad decom univerzalni problem. Izneo je uznemirujuće podatke o broju dece koja su verbalno i fizički maltretirana, seksualno zlostavljana, koja su svedoci nasilja u porodici, koja se leče ili umiru od posledica nasilja i koja su žrtve trgovine ljudima. Kao posebne teme je izdvojio fizičko nasilje i ponižavajuće kažnjavanje, psihičko nasilje i problem dece u sukobu sa zakonom.

Prisutnima su se obratili Marija Brđović i Željko Antić, koji su učestvovali u izradi nacrta Studije pisane jezikom deteta, koja je nastala istovremeno sa zvaničnom Studijom.


Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5