Sreda, 22. februar 2017.

13. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Na sednici održanoj 22. februara, članovi Odbora razmatrali su liste kandidata za izbor člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije koju je podneo predsednik Republike, predlog Vrhovnog kasacionog suda za izbor člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca, Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Nišu i Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku.


Sednici su ispred predstavnika predlagača prisustvovali Jasmina Mitrović Marić, savetnik predsednika Republike, Janko Lazarević, zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda i Sandra Kulezić i Stanislav Dukić, predstavnici Državnog veća tužilaca.

U okviru prve tačke dnevnog reda, članovi Odbora razmatrali su predlog predsednika Republike Srbije da između kandidata dr Nenada Tešića i Marka Blagojevića Narodna skupština, u plenumu, izabere jednog za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije. U uvodnom obrazloženju, Jasmina Mitrović Marić je istakla da se radi o dvojici kandidata koji etički i profesionalno mogu, na najadekvatniji način, da obavljaju dužnost na koju se biraju.

U nastavku sednice, Odbor je predložio Narodnoj skupštini da izabere Slobodana Gazivodu za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, koga su, kao zajedničkog kandidata, predložili sudije Vrhovnog kasacionog suda.

Takođe, Odbor je usvojio i listu kandidata za zamenike javnog tužioca koju je podnelo Državno veće tužilaca. U uvodnom izlaganju, Sandra Kulezić je naglasila da je ovo prvi konkurs koji se sprovodi po novom Pravilniku za predlaganje zamenika tužilaca, na osnovu ispita koje propisuje Državno veće tužilaca. Od ukupno 133 kandidata, kako je izjavila Kulezić, sedamnaestoro je ispunilo kriterijume, sa maksimalnim brojem bodova. Takođe, Kulezić je naglasila da su prvenstvo imali kandidati sa najdužim stažom sudije saradnika i kandidati koji su uspešno završili Pravosudnu akademiju.

Predloženi kandidati su: Saša Minić, Mirjana Stajkovac, Jelena Stevančević, Aleksandra Vujičić, Miljan Dedić, Marija Stojilković, Milan Živković, Dejan Milenković, Nikola Vuković, Stanislava Kolarski, Dragana Mojsin, Boris Majlat, Milan Mićić, Ana Marija Vulić, Aleksandar Protić, Snežana Mitić i Sonja Trajković.

U okviru četvrte i pete tačke dnevnog reda, Odbor je utvrdio da su, usled navršenja radnog veka, prestale funkcije Edvardu Jerinu, javnom tužiocu u Apelacionom javnom tužilaštvu u Nišu i Danilu Vujičiću, javnom tužiocu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku.

Sednici Odbora je predsedavao predsednik Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Slaviša Bulatović, Neđo Jovanović, Mihajlo Jokić, Đorđe Komlenski, Aleksandar Martinović, Žarko Mićin, Nenad Milić, Miletić Mihajlović, Jovan Palalić, Biljana Pantić Pilja, Balint Pastor, Sreto Perić, Katarina Rakić i narodni poslanik dr Vladimir Orlić.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video (1)

Sreda, 22. februar 2017. | 13. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu 22.02.2017.