Ponedeljak, 10. maj 2021.

13. sednica Odbora za evropske integarcije

Odbor za evropske integracije je na sednici održanoj 10. maja 2021. godine, koja je bila zatvorena za javnost, razmotrio i dao pozitivno mišljenje na Predlog pregovaračke pozicije Republike Srbije za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji za poglavlje 10 - „Informaciono društvo i mediji“ i na Predlog pregovaračke pozicije Republike Srbije za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji za Poglavlje 19 - „Socijalna politika i zapošljavanje“Odbori vezani za ovu aktivnost