Ponedeljak, 3. jul 2006.

12. sednica Pododbora za prava deteta

Pododbor za prava deteta održao je Dvanaestu sednicu 3. jula. Predsedavala je Živodarka Dacin. Na sednici je razgovarano o inkluzivnom obrazovanju u Srbiji.Pododbor za prava deteta održao je Dvanaestu sednicu 3. jula. Predsedavala je Živodarka Dacin. Na sednici je razgovarano o inkluzivnom obrazovanju u Srbiji.

Profesori Fakulteta za specijalnu edukaciju upoznali su prisutne narodne poslanike sa položajem lica sa posebnim potrebama u Srbiji, kao i sa činjenicom da 10 odsto stanovništva u svetu ima neki oblik oštećenja. Na osnovu istraživanja sprovedenog u 5 redovnih i 10 specijalnih škola u Beogradu, došlo se do podataka da od ispitane dece u redovnim školama oko 25 odsto ima poremećaj u izgovoru glasova, od 8 do 25 odsto smetnje u vezi sa pisanjem, 30 do 40 odsto motoričke smetnje, 26 do 30 odsto ima oštećenje sluha, a između 10 i 20 odsto dece ima smetnje u ponašanju.

Pravo na obrazovanje je osnovno ljudsko pravo, rečeno je na sednici. Inkluzivno obrazovanje omogućiće šire uključivanje dece ometene u razvoju u redovni obrazovni sistem a odatle u društvo, pri čemu će svako dete moći da se razvija prema sopstvenim mogućnostima. Deca koja su mentalno ometena u razvoju mogu da se uključe u sredinu u određenim segmentima i pod određenim uslovima, a za svu decu sa posebnim potrebama potrebno je obezbediti adekvatne programe i stručnjake, defektologe, koji bi se njima bavili u redovnim školama.

Pored otklanjanja arhitektonskih barijera, koje otežavaju pristup školama licima sa posebnim potrebama, neophodno je edukovati ne samo kadrove u obrazovnim institucijama već i svu decu i čitave lokalne zajednice o prednostima inkluzivnog obrazovanja. U pitanju je proces koji zahteva značajna finansijska sredstva i donošenje odgovarajućih zakona i podzakonskih akata. Preduslov za uvođenje inkluzivnog obrazovanja je ozbiljan istraživački rad jer u ovom trenutku ne postoji nikakva baza podataka o deci sa posebnoim potrebama.

U radu Pododbora učestvovali su, pored profesora Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i predstavnici Zavoda za unapređenjivanje vaspitanja i obrazovanja, Ministarstva prosvete i sporta, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Kancelarije Vlade Republike Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji i međunarodne organizacije Savethechildren.

Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2