Sreda, 17. jul 2019.

116. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 17. jula, razmotreni su amandmani na predloge zakona koji su na dnevnom redu Četrnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.


Na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, narodni poslanici podneli su osam amandmana, a Odbor je utvrdio da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o trgovini, podneto je 59 amandmana, za koje je Odbor utvrdio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, kao i za svih 14 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini.

Na Predlog zakona o robnim berzama, podneto je 37 amandmana, a članovi Odbora utvrdili su da su svi, izuzev amandmana na član 37. koji je podneo narodni poslanika Nikola Savić, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Bajro Gegić, Elvira Kovač, Vojislav Vujić i Milena Ćorilić.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video (1)

Sreda, 17. jul 2019. | 116. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo 17.07.2019.