Ponedeljak, 12. decembar 2016.

11. sednica Odbora za evropske integracije

Na 11. sednici, održanoj 12. decembra, članovi Odbora za evropske integracije razmotrili su, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama i Predlog zakona o transportu opasne robe.


Dragana Milovanović iz Republičke direkcije za vode predstavila je, kao predstavnik predlagača, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, sa posebnim osvrtom na izmene kojima se vrši usklađivanje sa više evropskih direktiva, a koje se odnose na vode i zaštitu voda, rizike od poplava, kvalitet vode za ljudsku potrošnju i drugo. Milovanović je navela da se izmene odnose i na zaštitu voda od zagađivanja, prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, ali i na dopunu pojmova i određivanje vodnih područja. Srbija će krajem 2018. godine postići potpunu usklađenost sa evropskim standardima u ovoj oblasti, zaključila je Milovanović.

Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su većinom glasova Predlog zakona u načelu.

Predlog zakona o transportu opasne robe predstavila je predstavnik predlagača Ana Seničić, iz Uprave za prevoz opasnog tereta, naglasivši da se Predlogom zakona uređuju uslovi za prevoz opasne robe u železničkom i drumskom saobraćaju i saobraćaju na unutrašnjim vodama. Predlog zakona je potpuno usklađen sa direktivom 682008 i predviđa donošenje dva podzakonska akta, a kojima se vrši usklađivanje sa direktivom 352010, koja se odnosi na pokretnu robu pod pritiskom i sa direktivom 95050, koja se odnosi na jedinstvene kontrole na putu.

Nakon kraće rasprave, članovi Odbora prihvatili su većinom glasova Predlog zakona u načelu.

Na kraju sednice, Odbor je odlučio da će delegaciju Odbora za sastanak predsedavajućih Konferencije odbora za evropske poslove parlamenata država članica EU (KOSAK), koji će biti održan 22. i 23. januara 2017. godine na Malti, činiti Elvira Kovač i Žarko Mićin.

Takođe, članovi Odbora odredili su da član Odbora i potpredsednik Narodne skupštine Gordana Čomić predstavlja Odbor na 10. Forumu Evropa-Ukrajina, koji će se održati od 26. do 28. januara 2017. godine, u Ržežovu u Poljskoj, a član Odbora Dušica Stojković predstavlja Odbor na Interparlamentarnoj konferenciji „Lokalne i regionalne vlasti u regionu proširenja i regionalna politika EU“, koja će biti održana 30. i 31. januara 2017. godine, u Evropskom parlamentu u Briselu.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Marinika Tepić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Dušica Stojković, Biljana Pantić Pilja, Žarko Mićin, Zvonimir Đokić, Dragan Veljković, Elvira Kovač, Aleksandar Stevanović, Vesna Marković, dr Muamer Bačevac, Nataša Vučković i Branko Ružić.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video (1)

Ponedeljak, 12. decembar 2016. | 11. sednica Odbora za evropske integracije 12.12.2016.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1