Petak, 11. decembar 2015.

11. sednica Odbora za Kosovo i Metohiju

Na sednici od 11. decembra, članovi Odbora za Kosovo i Metohiju razmotrili su Izveštaj o napretku u dijalogu Beograda i Prištine za period april-oktobar 2015. godine, koji su podnele Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Kancelarija za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini.


Izveštaj je predstavio Dušan Kozarev, zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, koji je detaljno upoznao članove Odbora sa situacijom na KiM i dinamikom primene postignutih dogovora iz Brisela. Najznačajniji napredak u izveštajnom periodu je dogovor postignut u Briselu 25. avgusta, a koji se odnosi na dokumente u vezi sa osnivanjem Zajednice srpskih opština, telekomunikacije, energetiku i slobodu kretanja, naveo je Kozarev. On je u dužem izlaganju govorio o društveno-političkoj situaciji na KiM, koja je i dalje veoma složena i koju karakteriše opstrukcija formiranja Zajednice srpskih opština. Kada je u pitanju bezbednost na KiM, tenzije između pozicije i opozicije mogu da budu preusmerene na manjinske zajednice. Predstavljeni su konkretni slučajevi napada na srpsko i nealbansko stanovništvo, posebno poslednji događaji u Goraždevcu. Kozarev je predstavio obaveze proistekle iz Prvog sporazuma, koje se odnose na Zajednicu srpskih opština, policiju, pravosuđe, energetiku, telekomunikacije i evropske integracije. Obaveze proistekle iz tehničkih sporazuma, koje se odnose na katastar, matične knjige, carinski pečat, univerzitetske diplome, slobodu kretanja, regionalno predstavljanje, integrisano upravljanje prelazima, oficirima za vezu, kao i ostale obaveze koje se odnose na naplatu carine, razvojni fond za sever KiM, osiguranje vozila, slobodnu trgovinu, civilnu zaštitu, most u Kosovskoj Mitrovici i sporazum i dijalog privrednih komora.

U raspravi koja je usledila članovi Odbora zanimali su se za konkretne obaveze proistekle iz tehničkih sporazuma, a koje se odnose na energetiku, razvojni fond za sever KiM, telekomunikacije. Govorilo se o formiranju posebnog suda za počinjene zločine, o otvaranju Poglavlja 35 i njegovom uticaju na otvaranje drugih pregovaračkih poglavlja, otvaranju mosta na Ibru, problemu iseljavanja Srba sa KiM, zapošljavanju i drugo.

Nakon rasprave članovi Odbora jednoglasno su prihvatili Izveštaj o napretku u dijalogu Beograda i Prištine za period april-oktobar 2015.godine.

U nastavku rada predsednik Odbora izvestio je članove Odbora o aktivnostima Radne grupe za prikupljanje činjenica i dokaza u rasvetljavanju zločina nad pripadnicima srpskog naroda i ostalih nacionalnih zajednica na Kosovu i Metohiji u prethodnom periodu.

Sednici su prisustvovali i predsednici upravnih okruga sa Kosova i Metohije.

Sednici su prisustvovali narodni poslanici Goran Bogdanović, Siniša Maksimović, Ninoslav Girić, Mirko Krlić, Momir Stojanović, Zvonimir Stević, Miljana Nikolić, Nenad Mitrović, Miodrag Linta i Miroljub Stevanović, Milorad Stošić i Dušan Stupar.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Milovan Drecun.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Petak, 11. decembar 2015. | 11. sednica Odbora za Kosovo i Metohiju 11.12.2015.