Ponedeljak, 14. novembar 2016.

10. sednica Odbora za evropske integracije

Na sednici Odbora, održanoj 14. novembra 2016. godine, članovi Odbora za evropske integracije razmatrali su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, u načelu.


Predlog zakona obrazložio je Jovan Ćosić, viši savetnik u Ministarstvu pravde naglasivši da su ovo prve izmene Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, koji je donet 2013. godine. Ćosić je naveo da se izmene i dopune zakona mogu podeliti u više segmenata, od kojih se jedna grupa promena odnosi na krug krivičnih dela na koji se zakon primenjuje, kao što su krivična dela teško ubistvo, razbojništvo, krivična dela protiv intelektualne svojine i krivično delo protiv privrede. Takođe, izmenama i dopunama se predviđaju izmene u odredbama koje se odnose na postupak trajnog i privremenog oduzimanja imovine, a pojednostavljen je i postupak za privremeno oduzimanje imovine, tako što se briše prigovor kao pravno sredstvo protiv rešenja, a zadržana je samo žalba.

Jovan Ćosić je naveo da je za ovaj Odbor bitna, a tiče se nadležnosti organa koji sprovode ovaj zakon, obaveza iz Pregovaračkog poglavlja 24, kojom je predviđeno da u Jedinici za finansijsku istragu, Ministarstvo unutrašnjih poslova obrazuje Kancelariju za povraćaj imovine, koja će obrađivati zahteve u okviru međunarodne pravne pomoći.

Kada je u pitanju usklađivanje propisa sa propisima Evropske unije, istakao je da postoji šest izvora prava Evropske unije i da je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela u skladu sa svih šest.

Nakon rasprave koja je usledila članovi Odbora za evropske integracije su većinom glasova usvojili Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, u načelu.

Sednici je predsedavala Marinika Tepić, predsednica Odbora, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Vesna Marković, Žarko Mićin, Marko Blagojević, Biljana Pantić Pilja, Zvonimir Đokić, Dragan Šormaz, Branko Ružić, Petar Jojić, Jovan Jovanović, Maja Videnović, Muamer Bačevac, Mladen Grujić i Balint Pastor.


Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1