Utorak, 11. oktobar 2022.

Četvrta sednica Odbora za zaštitu životne sredine

Predsednik Odbora za zaštitu životne sredine Aleksandar Jovanović je, na osnovu člana 71. Poslovnika Narodne skupštine sazvao sednicu Odbora, na zahtev devet članova Odbora.


Odbor je radio prema dnevnom redu navedenom u zahtevu za održavanje sednice, razmatrao je pitanja opravdanosti kosine u podnožju planine Starice u Majdanpeku sa aspekta zaštite životne sredine, poštovanja važećih propisa i pravila struke i Izveštaj MRE o dosadašnjim i planiranim aktivnostima na poslovima sanacije nestabilne kosine u podnožju planine Starica površinskog kopa Severni revir.

Na ovu temu govorio je Dejan Milijanović, pomoćnik ministarke za rudarstvo i geologiju, Jelena Tanasković, državni sekretar Ministarstva zaštite životne sredine i Zoran Pavlović, pomoćnik ministarke za inspekcijski nadzor.

Nakon rasprave koja je usledila, članovi Odbora usvojili su Predlog Milimira Vujadinovića, zamenika predsednika Odbora da se usvoji Izveštaj Ministarstva rudarstva i energetike, koji je razmatran na sednici Odbora, kao i Predlog da se osudi kršenje Poslovnika od strane predsednika Odbora zato što nije blagovremeno reagovao na govor Ivane Parlić i da se Odbor ograđuje od izjave kojom se narušava ugled Narodne skupštine Republike Srbije i njenih građana poređenjem njenog sistema sa fašističkim i hitlerovskim.

Takođe, Odbor je prihvatio i Predlog Marijana Rističevića da se Odbor izjasni o reklamiranom kršenju Poslovnika Narodne skupštine od strane predsednika Odbora.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Aleksandar Jovanović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora, Dušan Radojević, Milimir Vujadinović, Jasmin Hodžić, Dušan Marić, Marijan Rističević, Aleksandar Mirković, Marko Mladenović, Dejan Bulatović, Ivana Parlić, Marija Jovanović i prof. dr Zoran Radojičić.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Utorak, 11. oktobar 2022. | Četvrta sednica Odbora za zaštitu životne sredine 11.10.2022.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5