3. novembar 2015. Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini

3. novembar 2015. Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini

Utorak, 3. novembar 2015.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini za utorak, 3. novembar 2015. godine.


Pre prelaska na rad, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Olena Papuga, dr Blagoje Bradić, Borislav Stefanović i Aleksandar Marković zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština utvrdila je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o jakim alkoholnim pićima, koji je podnela Vlada,

2. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum o slivu reke Save, koji je podnela Vlada,

3. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koje je podneo Visoki savet sudstva,

4. Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koje je podneo Visoki savet sudstva i

5. Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela predsednik Narodne skupštine Maja Gojković.

Narodna skupština prihvatila je predlog Maje Gojković da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. i 2. i zajednički jedinstveni pretres o 3. i 4. dnevnog reda sednice, a pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice predsednica Maja Gojković pozdravila je, u ime narodnih poslanika i u svoje ime, studente prve godine Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, koji su pratili deo sednice sa galerije velikesale.

Prvog dana rada, Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. i 2. dnevnog reda sednice.

Predloge zakona, u ime predlagača, obrazložila je ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković.

Do kraja rada Narodna skupština vodila je i zaključila zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. i 2. dnevnog reda sednice.

Drugog dana rada, 4. novembra, Narodna skupština je vodila i zaključila zajednički jedinstveni pretres o tačkama 3. i 4. dnevnog reda sednice, odnosno o Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i Predlogu odluke o izboru predsednika sudova, koje su u ime predlagača obrazložili izborni članovi Visokog saveta sudstva Mirjana Ivić i Miroljub Tomić.

Do kraja rada, Narodna skupština obavila je i jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izmenama odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama.

Trećeg dana rada, 5. novembra 2015. godine, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici dr Muamer Bačevac, dr Blagoje Bradić, Milorad Stošić, Jovana Jovanović i Aleksandar Jovičić zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o jakim alkoholnim pićima.

Na predlog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodna skupština je, u dnevni red Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini, uvrstila Predlog odluke o izboru člana Visokog saveta sudstva i Predlog odluke o izboru člana Državnog veća tužilaca, koje je Odbor podneo 3. novembra 2015. godine.

U nastavku rada, Narodna skupština je obavila jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izboru člana Visokog saveta sudstva i Predlogu odluke o izboru člana Državnog veća tužilaca.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu, u načelu i u pojedinostima, o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajuća sednici, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković, odredila je četvrtak, 5. novembar 2015. godine, sa početkom u 14.15 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika sledeće predloge zakona i odluka:

1. Predlog zakona o jakim alkoholnim pićima, koji je podnela Vlada;

2. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum o slivu reke Save, koji je podnela Vlada;

3. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;

4. Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva;

5. Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela predsednica Narodne skupštine Maja Gojković;

6. Predlog odluke o izboru člana Visokog saveta sudstva, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i

7. Predlog odluke o izboru člana Državnog veća tužilaca, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Predsedavajuća sednici, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković, čestitala je, u ime narodnih poslanika i u svoje ime, redovnim profesorima Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu dr Milanu Škuliću i dr Zoranu Stojanoviću, izbor za člana Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, i poželela im uspeh u radu.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2