Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine

Beograd

Ponedeljak, 30. maj 2011.

Četrdeset deveta sednica Odbora za nauku i tehnološki razvoj

Članovi Odbora za nauku i tehnološki razvoj održali su Četrdeset devetu sednicu van sedišta Narodne skupštine i tom prilikom posetili Institut za nuklearne nauke „Vinča“ gde su se informisali o ovoj naučnoj ustanovi, kao i o Javnom Preduzeću „Nuklearni objekti Srbije“.


Sednicom je predsedavao predsednik Odbora mr Srboljub Živanović, a na sednici su pored predstavnika Instituta i NOS, prisutvovali i državni sekretar u Ministarstvu prosvete i nauke, prof. dr Radivoje Mitrović sa saradnicima.

Dr Jovan Nedeljković, direktor Instituta za nuklearne nauke „Vinča“, predstavio je rad Instituta osnovanog 1948. godine, koji je tokom 1960-ih bio jedan od retkih istraživačkih centara koji se bavio nuklearnom energijom. On je upoznao prisutne sa brojem i strukturom zaposlenih, kao i sa ciljevima četvorogodišnjeg ciklusa, koji obuhvataju povećanje broja istraživača sa 450 na 500, izdavanje 400 naučnih radova godišnje i veće učešće u međunarodnim projektima. Dr Knežević je istakako da je Institut uspešno prošao na konkursu za finansiranje naučnih projekata Ministarstva prosvete i nauke, gde su se prvi put pojavili i projekti za integralna interdisciplinarna istraživanja.

Prof. dr Dragan Domazet, predsednik Upravnog odbora Instituta “Vinča“ naglasio je da bi trebalo doprineti maksimiziranju razvoja Instituta i da bi rešenje bilo pretvaranje kompleksa Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ u naučno-istraživački park, u kome bi se nalazilo više naučnih institucija, a ne samo Institut „Vinča“ i Javno Preduzeće „Nuklearni objekti Srbije“, jer postoje uslovi za rad mnogo većeg broja istraživača od postojećeg. Takođe, potrebno je i poboljšati menaDžment radi optimizacije poslovanja, zaključio je Domazet.

Prof. dr Radivoje Mitrović je naglasio da je Strategija naučnog i tehnološkog razvoja za period od 2010. do 2015. godine dokument od izuzetnog značaja i da je osnovni cilj razvoja nauke, transfer znanja i naučnih rezulata za potrebe privrede.

Radojica Pešić, direktor Javnog Preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“ je ukazao da je NOS osnovan 2009. godine, i da su osnovne delatnosti ovog preduzeća upravljanje svim nuklearnim objektima u Srbiji, upravljanje radioaktivnim otpadom, preduzimanje mera radijacione i nuklearne sigurnosti na lokacijama nuklearnih objekata. Kao najznačajniji obavljen posao, Pešić je istakao transportovanje istrošenog nuklearnog goriva za Rusiju, zemlju porekla.

U nastavku sednice otvorena je diskusija, a članove Odbora su zanimale perspektive razvoja Instituta i mogućnosti upotrebe nuklearne energije, kao i detalji transporta istrošenog radioaktivnog goriva za Rusiju.

Po završetku rasprave, članovi Odbora obišli su kompleks Instituta za nukleane nauke „Vinča“ i Javnog Preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“. Tom prilikom posetili su laboratoriju za atomsku fiziku, laboratoriju za fiziku u okviru koje su obišli deo za proizvodnju radiofarmaceutika i akceleratorsku instalaciju „Tesla“, kao i ciklotron. Na kraju posete, članovi Odbora obišli su i nuklarne reaktore RA i RB.

Beograd: Foto galerija

Ostale sednice ovog odbora

Ponedeljak, 12. februar 2018. 21. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Svrljig Ima fotografija Ima video snimaka
Četvrtak, 28. septembar 2017. 16. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Bosilegrad Ima fotografija Ima video snimaka
Sreda, 12. jul 2017. 12. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Crna Trava Ima fotografija Ima video snimaka
Četvrtak, 26. april 2012. Sedamdeset peta sednica Odbora za nauku i tehnološki razvoj Beograd Ima fotografija
Petak, 4. novembar 2011. Šezdeset četvrta sednica Odbora za nauku i tehnološki razvoj Bački Petrovac Ima fotografija
Ponedeljak, 31. oktobar 2011. Šezdeset treća sednica Odbora za nauku i tehnološki razvoj Beograd Ima fotografija

Obratite se odboru Narodne skupštine

Popunite formular i pošaljite poruku

Ukoliko želite da se obratite nekom od odobra Narodne skupštine, popunite formular prikazan ispod sa neophodnim podacima i kliknite na dugme Pošalji.

**Od tri ponuđena kontakta (telefon, adresa i e-mail) obavezno je popuniti bar jedan.

Poruka može imati maksimalno 1000 karaktera.

Polja obeležena zvezdicom (*) su neophodna da biste poslali formular.

Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine se organizuju i ova podstrana je izrađena uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”.
Stavovi i sadržaj na ovoj podstrani ne predstavljaju nužno stanovište UNDP i SDC.