Petak, 2. decembar 2011.

Četrdeset četvrta sednica Odbora za rad, boračka i socijalna pitanja

Odbor za rad, boračka i socijalna pitanja održao je sednicu, povodom Međunarodnog dana prava osoba sa invaliditetom 3. decembra, sa jednom tačkom dnevnog reda, pet godina od donošenja Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom.


Pozdravljajući prisutne, predsednik Odbora Meho Omerović podsetio je da je ovaj Zakon donet 2006. godine, tri godine pre donošenja tzv. krovnog antidiskriminacionog zakona, a odredbe člana 32. i 33. o dužnosti jedinica lokalne samouprave da podstiču službe podrške za osobe sa invaliditetom, radi povećanja nivoa njihove samostalnosti u svakodnevnom životu i uklanjanja arhitektonskih barijera kako bi se zgrade, javne površine i prevoz učinili pristupačnim osobama sa invaliditetom, u primeni su od 1. januara 2007. godine. On je ocenio da je u pogledu fizičke pristupačnosti, još uvek aktuelno uspostavljanje efikasnog mehanizma nadzora i kontrole. Omerović je istakao da je donošenjem Zakona o zabrani diskriminacije, znatno osnažen Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, pre svega kroz prebacivanje tereta dokazivanja akta diskriminacije sa tužioca na tuženog i proširenje aktivne legitimacije podnosioca tužbe (na Poverenika i Udruženje).

U nastavku sednice, prisutnima se obratio i pomoćnik ministra rada i socijalne politike Vladimir Pešić koji je naglasio da je Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom prvi antidiskriminacioni zakon u Srbiji, koji je bio pokretač svih ostalih zakona i programa namenjenih osobama sa invaliditetom, kao i da diskriminacija u Srbiji nije na visokom nivou.

Saša Gajin direktor Centra za unapređenje pravnih studija je predstavio zbornik radova Petogodišnjica usvajanja Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom. On je ocenio da je ovim Zakonom napravljen veliki pomak u zakonodavstvu i pravnoj svesti, kao i u novoj pravnoj politici na koju svi mogu da se ponose.

Ivanka Jovanović iz Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom je analizirala sprovođenje Zakona u praksi. Ona je iznela podatak Svetske zdravstvene organizacije da osobe sa invaliditetom čine 15 odsto stanovništva, kao i da se često susreću sa diskriminacijom, odnosno sa nejednakošću, isključenošću i kršenjem osnovnih ljudskih prava. Statistički podaci u našoj zemlji ukazuju da je oko 70 odsto osoba sa invaliditetom siromašno, 55,5 odsto ne participira u društvenom životu, 80 odsto dece sa smetnjama u razvoju sa nalazi u institucijama, dok je samo oko 13 odsto osoba sa invaliditetom zaposleno. Ono što dodatno zabrinjava jeste i podatak da je od tog broja 10 odsto zaposleno u nevladinom sektoru, najviše u organizacijama OSI, a da je samo 1 odsto u privredi i javnom sektoru. Ona je apelovala da osim konstantnog podizanja svesti i edukacije u okviru OSI, ali i stručne javnosti, mora da se vodi računa i o obezbeđivanju finansijskih sredstava iz budžeta Republike i lokalnih samouprava, a u cilju operacionalizacije antidiskriminacijskih mera propisanih ovim Zakonom i donošenjem svih drugih antidiskriminacijskih propisa, Strategijom za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom za period od 2007. do 2015. godine, lokalnim akcionim planovima, a time i opredeljenjem novčanih sredstava za implementaciju akcionog plana za primenu Strategije za period od 2012. do 2015. godine. Jovanović je ukazala prisutnima da svi moraju da rade na sistematskoj primeni ovog Zakona.

Dragiša Drobnjak, sekretar Saveza slepih Srbije je ukazao da je obrazovanje izuzetno važno i da je na tom polju dosta učinjeno, ali da su rezulati još uvek nezadovoljavajući, kao i da veliki problem predstavlja obezbeđivanje udžbenika za slepe. Drobnjak je dodao, da je u oblasti kulture dosta učinjeno, u smislu dostupnosti institucija osobama sa invaliditetom, ali da je još uvek veliki problem nedostatak knjiga za slepe.

U radu sednice su, pored članova Odbora, učestvovali član Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom dr Damjan Tatić, poverenica za ravnopravnost polova Nevena Petrušić, državni sekretar Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva Snežana Stojanović Plavšić, zaštitnik građana Grada Beograda Dušanka Gaćeša, i predstavnici NVO ''Iz kruga'', Saveza MNRO Srbije, Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije, Saveza invalida rada Srbije, Saveza gluvih i nagluvih Srbije i Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije.


Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
subota, 13. avgust
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja