Petak, 25. novembar 2022.

Šesta sednica Odbora za zaštitu životne sredine

Odbor za zaštitu životne sredine, na sednici od 25. novembra 2022. godine, razmotrio je pitanja iskorišćavanja litijuma na području Republike Srbije, sa osvrtom na uticaj na životnu sredinu i osvrtom na celokupni ekonomski razvoj Republike Srbije.


Zamenik presednika Odbora Milimir Vujadinović obavestio je članove Odbora da je ova sednica sazvana na zahtev devet članova Odbora, a u skladu sa članom 71. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine.

Odbor je imao kvorum neophodan za rad i odlučivanje, s obzirom da je sednici prisustvovalo 10, od ukupno 17 članova Odbora.

U radu Odbora učešće su uzeli ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović, ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović, kao i gradonačenik Loznice Vidoje Petrović i predstavnici stručne javnosti prof. dr Dinko Knežević i prof. dr Nikola Lilić sa Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Nakon duže rasprave, članovi Odbora jednoglasno su doneli sledeći Zaključak: Odbor je primio informaciju i upoznao se sa problematikom od predstavnika stručne javnosti i dva ministarstva (Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva zaštite životne sredine); Odbor je informisan u okviru svojih nadležnosti; Narodni poslanici su u toku diskusije postavljali pitanja stručnjacima i iznosili svoja zapažanja; Odbor će stenografske beleške i zapisnik sa ove sednice staviti na raspolaganje poslanicima, Narodnoj skupštini i javnosti radi detaljnog upoznavanja sa ovom temom.

Sednici je predsedavao zamenik predsednika Odbora Milimir Vujadinović, a sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Marjan Rističević, Darko Jovanović, Marko Mladenović, Dušan Radojević, Nataša Bogunović, Jasmin Hodžić, Milan Glušac, Dalibor Šćekić i Dušan Marić. Takođe, sednici je prisustvovala i narodna poslanica Dragana Lukić, koja nije član Odbora.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Petak, 25. novembar 2022. | Šesta sednica Odbora za zaštitu životne sredine 25.11.2022.