Sreda, 29. mart 2023.

Šesta sednica Odbora za evropske integracije

Na sednici, koja je održana 29. marta, članovi Odbora za evropske integracije razmatrali su Izveštaj o pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji tokom predsedavanja Češke Republike, koji je podnela Vlada.


Izveštaj za navedeni period, članovima Odbora obrazlagala je ministarka za evropske integracije prof. dr Tanja Miščević, kroz presek stanja po klasterima od 1 do 6, te poglavljima izvan klastera. Tokom izveštajnog perioda intenzivno se radilo na pripremama pregovaračkih dokumenata i merilima za otvaranje i zatvaranje poglavlja, navela je ministarka.

Nakon diskusije Odbor je usvojio Izveštaj o pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji tokom predsedavanja Češke Republike i predložio Narodnoj skupštini da prihvati ovaj izveštaj.

Odbor se na sednici informisao o Zaključku o prihvatanju Izveštaja o sprovođenju Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA), za treće tromesečje 2022. godine i Izveštaja o sprovođenju Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA), za četvrto tromesečje 2022. godine, koji je Vlada donela na sednici održanoj 23. marta 2023. godine.

U nastavku sednice, određena je delegacija Odbora koja će učestvovati na plenarnom sastanku Konferencije odbora za evropske poslove parlamenata država članica Evropske unije (KOSAK), koji se u okviru Parlamentarne dimenzije švedskog predsedavanja Savetu EU, održava od 14. do 16. maja 2023. godine, u Stokholmu, Kraljevina Švedska, a koju će činiti Elvira Kovač, Ana Miljanić i Natan Albahari.

Senici je predsedavala predsednica Odbora Elvira Kovač, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Stanislava Janošević, Goran Milić, Marina Raguš, Milica Obradović, Zagorka Aleksić, dr Jelena Kalajdžić, Dunja Bratić Simonović, Dubravka Filipovski, Ksenija Marković, prof. dr Andreja Savić, Robert Kozma, Predrag Marsenić i Ana Beolica Martać.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Sreda, 29. mart 2023. | Šesta sednica Odbora za evropske integracije 29.03.2023