12. decembar 2016. Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini

12. decembar 2016. Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini

Ponedeljak, 12. decembar 2016.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Šestu sednicu Drugog redovnog zasedanja za ponedeljak, 12. decembar, sa početkom u 10 časova.


Narodna skupština utvrdila je sledeći dnevni red:

 1. Predlog kandidata za sudije Ustavnog suda Republike Srbije, koji je podneo predsednik Republike;
 2. Predlog za utvrđivanje Liste kandidata za sudije Ustavnog suda koje imenuje predsednik Republike, koji je podnela predsednica Narodne skupštine Maja Gojković;
 3. Predlog odluke o izboru člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva;
 4. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koje je podneo Visoki savet sudstva;
 5. Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Beogradu, koje je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;
 6. Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Kruševcu, koje je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;
 7. Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Loznici, koje je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;
 8. Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podnela predsednica Narodne skupštine Maja Gojković;
 9. Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela predsednica Narodne skupštine Maja Gojković;
 10. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije;
 11. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka;
 12. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je podnela Vlada Srbije;
 13. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je podnela Vlada Srbije;
 14. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, koji je podnela Vlada Srbije;
 15. Predlog zakona o upravljanju aerodromima, koji je podnela Vlada Srbije;
 16. Predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada, koji je podnela Vlada Srbije;
 17. Predlog zakona o transportu opasne robe, koji je podnela Vlada Srbije;
 18. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima, koji je podnela Vlada Srbije;
 19. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javno – privatnom partnerstvu i koncesijama, koji je podnela Vlada Srbije;
 20. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o Centralnoj kancelariji Projekta Trans-evropske železnice, koji je podnela Vlada Srbije;
 21. Predlog zakona o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma o komercijalnim pravima u vanrednom vazdušnom avio-prevozu u Evropi, koji je podnela Vlada Srbije;
 22. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša, koji je podnela Vlada Srbije.
Narodna skupština usvojila je predlog narodnog poslanika Đorđa Komlenskog da se obavi zajednički jedinstveni pretres o tačkama 1 do 11 dnevnog reda, zajednički načelni pretres o tačkama 12, 13 i 14 i zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 15 do 22 dnevnog reda sednice.

U nastavku rada Narodna skupština vodila je i zaključila zajednički jedinstveni pretres o tačkama 1 do 11 dnevnog reda sednice.

Drugog dana rada, 13. decembra, a pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici Milija Miletić, Boško Obradović, Marinika Tepić, dr Predrag Jelenković, mr Aleksandra Jerkov, Miloš Bošković, prof. dr Vojislav Šešelj, Marjana Maraš, Žarko Mićin i Miroslav Aleksić zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština nastavila je rad zajedničkim načelnim pretresom o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama.

Predložene zakone obrazložio je predstavnik predlagača, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović.

Do kraja dana Narodna skupština obavila je zajednički načelni pretres o tačkama 12, 13. i 14. dnevnog reda sednice.

Trećeg dana rada, 14. decembra, Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 15 do 22 dnevnog reda.

Predložene zakone obrazložila je predstavnica predlagača, potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zorana Mihajlović.

Do kraja dana Narodna skupština obavila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 15 do 22 dnevnog reda sednice.

Četvrtog dana rada, 15. decembra, a pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici Zoran Radojičić, Marko Đurišić, Enis Imamović, Radoslav Milojičić, Marijan Rističević, Nenad Božić, Nemanja Šarović i Aleksandar Marković zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U toku dana, Narodna skupština je vodila i obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o tačkama od 1. do 14. kao i pretres o tačkama od 20. do 22. dnevnog reda Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja, predsedavajuća sednici, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković odredila je petak, 16. decembar sa početkom u 11 časova, kao Dan za glasanje o tačkama od 1. do 14. i tačkama od 20. do 22. dnevnog reda sednice.

Dan za glasanje o tačkama od 1. do 14. i tačkama od 20. do 22. dnevnog reda

U Danu za glasanje, narodni poslanici usvojili su javnim elektronskim sistemom glasanja Predlog kandidata za sudije Ustavnog suda Republike Srbije, koji je podneo predsednik Republike. Izabrane sudije su: Snežana Marković, prof. dr Milan Škulić, Miroslav Nikolić i dr Jovan Ćirić. U ime Narodne skupštine i u svoje ime, predsednica Narodne skupštine čestitala je sudijama Ustavnog suda i poželela im puno uspeha u njihovom radu. Narodna skupština utvrdila je i Listu kandidata za sudije Ustavnog suda koje imenuje predsednik Republike.

Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika i Predlog odluke o izboru člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova; Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju; Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Beogradu; Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Kruševcu i Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Loznici.

Narodni poslanici usvojili su većinom glasova i Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije i Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka.

U nastavku Dana za glasanje, Narodna skupština je usvojila i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama.

Narodni poslanici usvojili su i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o Centralnoj kancelariji Projekta Trans-evropske železnice; Predlog zakona o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma o komercijalnim pravima u vanrednom vazdušnom avio-prevozu u Evropi i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša.

Šestog dana rada, 20. decembra 2016. godine, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici prof. dr Vojislav Šešelj, Milija Miletić, Olena Papuga, Srđan Nogo, dr Ivan Bauer, Gordana Čomić, Saša Radulović i mr Ivan Manojlović zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.
Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o upravljanju aerodromima.

U nastavku rada, Narodna skupština započela je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o stanovanju i održavanju zgrada.

Sedmog dana rada, 21. decembra, Narodna skupština nastavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o stanovanju i održavanju zgrada.

U nastavka rada, Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o tački 16 dnevnog reda sednice.

U toku dana, Narodna skupština obavila je i pretres o pojedinostima o tačkama 17, 18 i 19 dnevnog reda sednice.

Pošto je Narodna skupština obavila pretres o tačkama 16, 17, 18 i 19 dnevnog reda Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja, predsedavajuća sednici, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković odredila je četvrtak, 22. decembar sa početkom u 10 časova, kao Dan za glasanje o tačkama 15 do 19 dnevnog reda sednice.

Dan za glasanje tačkama od 15. do 19. dnevnog reda

U danu za glasanje, 22. decembra, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika Predlog zakona o upravljanju aerodromima, Predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada, Predlog zakona o transportu opasne robe, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javno – privatnom partnerstvu i koncesijama.

U Danu za glasanje Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Šestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.


Video (31)

Ponedeljak, 12. decembar 2016. | Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini 12.12.2016. (I)

Ponedeljak, 12. decembar 2016. | Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini 12.12.2016. (II)

Ponedeljak, 12. decembar 2016. | Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini 12.12.2016. (III)

Ponedeljak, 12. decembar 2016. | Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini 12.12.2016. (IV)

Utorak, 13. decembar 2016. | nastavak Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini 13.12.2016. (I)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 26


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6