16. novembar 2015. Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini

16. novembar 2015. Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini

Ponedeljak, 16. novembar 2015.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Šestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini za ponedeljak, 16. novembar 2015. godine.


Narodna skupština utvrdila je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o ozakonjenju objekata, koji je podnela Vlada;
2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, koji je podnela Vlada;
3. Predlog zakona o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija, koji je podnela Vlada;
4. Predlog zakona o trgovačkom brodarstvu, koji je podnela Vlada
5. Predlog zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, koji je podnela Vlada;
6. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara, Bosne i Hercegovine o izgradnji međudržavnog mosta preko reke Drine sa pratećim objektima na lokaciji Ljubovija-Bratunac, koji je podnela Vlada;
7. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarskog Federalnog Saveta, koji je podnela Vlada;
8. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je podnela Vlada.

Narodna skupština prihvatila je predlog Maje Gojković da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1, 2, 3, 4, 5, 6. i 7. dnevnog reda sednice.

Drugog dana rada, 17. novembra, a pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Aleksandar Senić, Nada Lazić, Dragan Šutanovac, Žarko Mićin, Neđo Jovanović i Miroslav Markićević zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodni poslanici nastavili su rad zajedničkim načelnim i jedinstvenim pretresom o tačkama 1,2,3,4,5,6. i 7. dnevnog reda sednice.

Predložene zakone obrazložila je predstavnik predlagača, potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zorana Mihajlović.

U toku sednice, predsedavajući, potpredsednik Narodne skupštine mr Igor Bečić povukao je opomene koje je izrekao prvog dana sednice, 16. novembra, narodnim poslanicima Zoranu Živkoviću i Marku Đurišiću.

Do kraja dana, narodni poslanici obavili su zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona o ozakonjenju objekata, o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija, o trgovačkom brodarstvu, o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o izgradnji međudržavnog mosta preko reke Drine sa pratećim objektima na lokaciji Ljubovija-Bratunac i o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarskog Federalnog Saveta.

Trećeg dana rada, 18. novembra, Narodna skupština započela je načelni pretres 8. tačke dnevnog reda sednice, odnosno Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Do kraja rada Narodna skupština zaključila je načelni pretres Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Četvrtog dana rada, 19. novembra 2015. godine, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Mirko Čikiriz, Enis Imamović, Dubravka Filipovski, Marko Đurišić, Milorad Stošić, Balša Božović i dr Slobodan Gvozdenović zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o ozakonjenju objekata, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, Predlogu zakona o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija, Predlogu zakona o trgovačkom brodarstvu i Predlogu zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima.

Petog dana rada, 20. novembra 2015. godine, Narodna skupština je vodila i zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

U nastavku rada, Narodna skupština je odlučila da u dnevni red sednice uvrsti Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, kao tačku 9. Narodna skupština obavila je jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu, u načelu i u pojedinostima, o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajuća sednici, predsednik Narodne skupštine Maja Gojković, odredila je petak, 20. novembar 2015. godine, sa početkom u 13.15 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika sledeće predloge zakona:

1. Predlog zakona o ozakonjenju objekata, koji je podnela Vlada;
2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, koji je podnela Vlada;
3. Predlog zakona o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija, koji je podnela Vlada;
4. Predlog zakona o trgovačkom brodarstvu, koji je podnela Vlada
5. Predlog zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, koji je podnela Vlada;
6. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara, Bosne i Hercegovine o izgradnji međudržavnog mosta preko reke Drine sa pratećim objektima na lokaciji Ljubovija-Bratunac, koji je podnela Vlada;
7. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarskog Federalnog Saveta, koji je podnela Vlada;
8. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je podnela Vlada;
9. Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije.

U Danu za glasanje Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom zasedanja i odlučila da ni u jednom slučaju Poslovnik nije bio povređen.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Šestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.