Petak, 13. jul 2007. - Ponedeljak, 23. jul 2007.

Šesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini

Za Šesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini, koje je predsednik Narodne skupštine Oliver Dulić sazvao, na Zahtev 117 narodnih poslanika, za petak, 13. jul, sa početkom u 11 časova, određen je dnevni red.Za Šesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini, koje je predsednik Narodne skupštine Oliver Dulić sazvao, na Zahtev 117 narodnih poslanika, za petak, 13. jul, sa početkom u 11 časova, određen je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o uspostavljanju specifičnih paralelnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske, koji je podnela Vlada,

2. Predlog zakona o potvrđivanju Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, koji je podnela Vlada,

3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu i finansiranju između KFW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije „Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji-faza III“, koji je podnela Vlada,

4. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi, koji je podnela Vlada,

5. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Međunarodne konvencije o uprošćavanju i usklađivanju carinskih postupaka, koji je podnela Vlada

Na početku rada, 16. jula, Narodna skupština je, na predlog Administrativnog odbora, konstatovala da je prestao mandat, pre isteka vremena na koje je izabrana, narodnom poslaniku Andrei Galgo-Ferenci izabranoj sa Izborne liste Savez vojvođanskih Mađara - Jožef Kasa, danom podnošenja ostavke.

U nastavku rada, Narodna skupština obavila je jedinstveni pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske. U ime Vlade Republike Srbije, Predlog zakona obrazložio je ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković.

Narodna skupština započela je jedinstveni pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.

Trećeg dana rada, 17. jula, Narodna skupština je obavila jedinsteveni pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu i finansiranju između KFW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije „Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji“–faza III.


Narodna skupština je na početku četvrtog dana rada, 18. jula. konstatovala potvrđivanje mandata narodnoj poslanici Elviri Kovač, izabranoj sa Izborne liste Savez vojvođanskih Mađara – Jožef Kasa.


Na početku jedinstvenog pretresa o Predlogu zakona o potvrđivanju Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi, narodnim poslanicima se obratio ministar unutrašnjih poslova Dragan Jočić. On je istakao da Konvencija daje pravni okvir za zajednički rad zemalja potpisnica na poslovima suzbijanja svih oblika kriminala. Pored operativne saradnje policija zemalja regiona, potvrđivanjem ovog akta će se obezbediti i pravno uskladiti i prekogranična saradnja u suzbijanju organizovanog i svih drugih vidova kriminala.

Narodna skupština je, u nastavku rada, obavila jedinstveni pretres o ovom zakonskom predlogu.


Dan za glasanje


Petog dana rada, 23. jula, Narodna skupština je nastavila rad jedinstvenim pretresom o Predlogu zakona o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Međunarodne konvencije o uprošćavanju i usklađivanju carinskih postupaka.

Pošto je ministar finansija dr Mirko Cvetković dao uvodne napomene o potrebi potvrđivanja Protokola, Narodna skupština je obavila pretres o Predlogu zakona.

Narodna skupština je po hitnom postupku u dnevni red ove sednice uvrstila razmatranje predloga odluka o prestanku dužnosti nosilaca pravosudnih funkcija, koje je podneo Odbor za pravosuđe i upravu.

Narodna skupština je obavila jedinstveni pretres o predlozima odluka o prestanku dužnosti Republičkom javnom tužiocu, o razrešenju dužnosti zamenika Republičkog javnog tužioca, o prestanku dužnosti nosiocima javnotužilačkih funkcija i o prestanku dužnosti zamenicima javnih tužilaca.

Predsednik Narodne skupštine Oliver Dulić je odredio Dan za glasanje odmah po završetku rasprave o svim tačkama dnevnog reda sednice.

U Danu za glasanje Narodna skupština je usvojila u celini predloge zakona o potvrđivanju Sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa Republike Srbije i Republike Srpske, Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, Sporazuma o zajmu i finansiranju između KFW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije „Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji-faza III“, Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi i Protokola o izmenama i dopunama Međunarodne konvencije o uprošćavanju i usklađivanju carinskih postupaka.

U nastavku rada Narodna skupština je usvojila predloge odluka o prestanku dužnosti Republičkom javnom tužiocu, o razrešenju dužnosti zamenika Republičkog javnog tužioca, o prestanku dužnosti nosiocima javnotužilačkih funkcija i o prestanku dužnosti zamenicima javnih tužilaca.

Narodna skupština je na sednici Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine, održanoj 29. juna izabrala za Zaštitnika građana Sašu Jankovića, diplomiranog pravnika iz Beograda.

Zaštitnik građana Saša Janković, je na ovoj sednice, položio zakletvu pred Narodnom skupštinom i potpisao njen tekst.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda i odlučivanje o njima , predsednik Dulić je zaključio Šesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini.
Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31