Utorak, 12. septembar 2017.

Šesta sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

Na sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, održanoj 12. septembra, razmotrene su informacije o radu Ministarstva odbrane za periode oktobar-decembar 2016. godine i januar-mart i april-jun 2017. godine.


Ministar odbrane Aleksandar Vulin je, obrazlažući informacije o radu, istakao da je prioritet rada Ministarstva u prethodnom periodu bila izrada strategijskih dokumenata i da je održano četiri sastanka Posebne radne grupe za izradu nacrta Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije, Strategije odbrane Republike Srbije i Bele knjige odbrane. Aleksandar Vulin je naveo da je u navedenom izveštajnom periodu izrađen i Nacrt dugoročnog plana razvoja sistema odbrane Republike Srbije.

Članove Odbora je upoznao sa izradom nacrta zakona i podzakonskih akata iz nadležnosti Ministarstva odbrane.

Ministar Vulin je ukazao i na realizovane aktivnosti Ministarstva u vezi sa pristupanjem Srbije Evropskoj uniji, na aktivnosti u okviru NATO programa Partnerstvo za mir, i aktivnosti na sprovođenju Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji.

Članove Odbora je informisao i o realizovanoj međunarodnoj saradnji i potpisanim međunarodnim ugovorima i o učešću snaga odbrane u međunarodnim mirovnim misijama.

Govoreći o najznačajnijim poslovima bezbednosti, ministar odbrane je istakao da je to praćenje stanja na severu Kosova i Metohije i na jugu Srbije.

Tokom rasprave, članovi Odbora tražili su dodatne informacije o broju zaposlenih u Ministarstvu, o strukturi i izvršenju budžeta Ministarstva i merama koje su preduzete da se poveća odziv za dobrovoljno služenje vojnog roka. Tokom rasprave bilo je reči i o nabavci vojne opreme, operativnoj spremnosti vojske i o važnosti izrade strategijskih dokumenata.

Nakon obavljene rasprave, Odbor je prihvatio informacije o radu Ministarstva odbrane za periode oktobar - decembar 2016. godine i januar-mart i april - jun 2017. godine.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Momčilo Mandić, Stefana Miladinović, Marko Đurišić, mr Ivan Kostić, Božidar Delić, Vladimir Đukanović, Aleksandar Marković, Ivana Stojiljković, Borisav Kovačević, prof. dr Zoran Dragišić, Vladan Zagrađanin i Nenad Božić.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video

Utorak, 12. septembar 2017. | Šesta sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove 12.09.2017.P U S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Subota, 26. maj
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja