Narodni poslanik

SHAIP KAMBERI (ŠAIP KAMBERI)

Izborna lista

„KOALICIJA ALBANACA DOLINE“ “KOALICIONI I SHQIPTARËVE TË LUGINËS”

Poslanička grupa

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

Politička stranka na čiji je predlog izabran/a

Partija za demokratsko delovanje (PDD)

Datum potvrđivanja poslaničkog mandata

01.08.2022.

Godina rođenja

1964.

Zanimanje

diplomirani pravnik

Članstvo u odborima

Članstvo u ostalim radnim telima i delegacijama

  • Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje (član)

Članstvo u grupama prijateljstva

Mesto prebivališta

Bujanovac, Veliki Trnovac