Četvrtak, 5. maj 2011.

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić-Dejanović sazvala je Četvrtu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini, za četvrtak, 5. maj 2011. godine, sa početkom u 15 časova.


Sednica je počela u 16,10 časova.

Narodna skupština usvojila je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o privrednim društvima, koji je podnela Vlada

2. Predlog zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava, koji je podnela Vlada

3. Predlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, koji je podnela Narodna banka Srbije

4. Predlog zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala, koji je podnela Vlada

5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika, koji je podnelo 108 narodnih poslanika

6. Predlog zakona o izmenama Zakona o duvanu, koji je podnela Vlada

7. Predlog zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o predelu, koji je podnela Vlada

8. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, koji je podnela Vlada

9. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Narodne Republike Alžir o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je podnela Vlada

10. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Japana o ukidanju viza, koji je podnela Vlada

11. Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, koji je podneo Odbor za finansije Narodne skupštine

12. Zbirna lista kandidata za izbor članova Nacionalnog saveta za kulturu, koju je podneo Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine

13. Zbirna lista kandidata za članove Nacionalnog prosvetnog saveta, koju je podneo Odbor za prosvetu Narodne skupštine

14. Predlog odluke o izboru člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, koji je podneo Odbor za prosvetu Narodne skupštine

15. Predlog odluke o prestanku funkcije članu Komisije za hartije od vrednosti prof. dr Dejanu Maliniću, koji je podneo Odbor za finansije Narodne skupštine

16. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti, koji je podnela Vlada

17. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Liberalno demokratska partija.

Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika usvojila predlog za skraćenje vremena za raspravu o Predlogu zakona o izmenama Zakona o duvanu.

Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika odlučila da se obavi zajednički načelni pretres o tačkama 1, 2 i 4 dnevnog reda sednice, zajednički jedinstveni pretres o tačkama 7, 8, 9 i 10 dnevnog reda i zajednički jedinstveni pretres o tačkama11, 12, 13, 14 i 15 dnevnog reda.

Drugog dana rada, 10. maja, Narodna skupština vodila je zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o privrednim društvima, Predlogu zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava i Predlogu zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala.Predloge ovih zakona obrazložio je ministarekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić.

Na početku rada, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa Riza Halimi, Miroslav Markićević, Jorgovanka Tabaković, Dragan Todorović, Čedomir Jovanović i Milan Lapčevićzatražili su obaveštenja i objašnjenja, u skladu sa članom 286. Poslovnika.

Predsedavajuća sednici, potpredsednica Narodne skupštine Gordana Čomić pozdravila je delegaciju iz Borova,Republika Hrvatska, koja je posetila Dom Narodne skupštine i delom pratila rad Narodne skupštine sa galerije Velike sale.

Predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović pozdravila jeučenike i profesore Medicinske škole „Nadežda Petrović“ iz Zemuna, koji su, takođe, posetili Dom Narodne skupštine.

Do kraja dana, Narodna skupština zaključila je zajednički načelni pretres o predlozima zakona o privrednim društvima, sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava i kontroli predmeta od dragocenih metala.

Trećeg dana rada, 11. maja, Narodna skupština vodila je i zaključila pretres o Predlogu zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, u načelu.

U ime predlagača, predloženi zakon obrazložio je Dejan Šoškić, guverner Narodne banke Srbije.

Predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović pozdravila je, u ime narodnih poslanika i u svoje ime, predstavnike mađarske parlamentarne grupe Fides, koji se nalaze u poseti Domu Narodne skupštine i prate deo sednice sa galerije Velike sale.

Predsednica Narodne skupštine pozdravila je i studenete Fakulteta političkih nauka koji su, takođe pratili deo sednice sa galerije Velike sale.

U popodnevnom delu sednice Narodna skupština počela je pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika, u načelu.

Do kraja dana, Narodna skupština vodila je pretres o Predlogu ovog zakona.

Četvrtog dana rada, 12.maja, Narodna skupština nastavila je rad načelnim pretresom o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika.

Pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa Bajram Omeragić, Miroslav Markićević, Janko Veselinović, Kenan Hajdarević, Miloš Aligrudić i Milorad Krstin zatražili su obaveštenja i objašnjenja, u skladu sa članom 286. Poslovnika Narodne skupštine.

Do kraja dana Narodna skupština zaključila je pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika, u načelu.

Petog dana rada, 17. maja, na početku rada, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa Bajram Omeragić, Miloš Aligrudić, Judita Popović, Zoran Antić, Nemanja Šarović i Miroslav Markićević zatražili su, u skladu sa članom 286. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštenja i objašnjenja.

Narodna skupština vodila jei zaključilanačelni pretres oPredlogu zakonao izmenama i dopunama zakona o duvanu, koji jeobrazložio predstavnik predlagača,potpredsednik Vlademr Božidar Đelić.

Predsedavajući Narodne skupštine potpredsednik Nikola Novaković obavestio je narodne poslanike da deo sednice, sa galerije Velike sale Doma Narodne skupštine, prate studenti Pravnog fakulteta iz Novog Sada i pozdravio ih u ime narodnih poslanika.

U nastavku rada, Narodna skupštinavodila jei zaključilazajednički jedinstveni pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o predelu, Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Narodne Republike Alžir o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Japana o ukidanju viza.

Predsedavajući Narodne skupštine potpredsednik Nikola Novaković obavestio je narodne poslanike da deo sednice, sa galerije Velike sale Doma Narodne skupštine, prati i grupa učenika i nastavnika Osnovne škole ''Svetislav Golubović Mitraljeta'' iz Batajnice i pozdravio ih u ime narodnih poslanika.

Šestog dana rada, 18. maja, Narodna skupština vodila je i zaključila zajednički jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, Zbirnoj listi kandidata za izbor članova Nacionalnog saveta za kulturu, Zbirnoj listi kandidata za članove Nacionalnog prosvetnog saveta,Predlogu odluke o izboru člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje iPredlogu odluke o prestanku funkcije članu Komisije za hartije od vrednosti prof. dr Dejanu Maliniću.

Narodna skupština obavila je i načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti. Predlog zakona obrazložio je potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Sedmog dana rada, 19 maja, Narodna skupština obavila je jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Liberalno demokratska partija, u načelu.

Na početku rada, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa Riza Halimi, Vladimir Milentijević, Miroslav Markićević, Petar Jojićn i Ivan Jovanović zatražili su obaveštenja i objašnjenja, u skladu sa članom 286. Poslovnika.

U nastavku rada, Narodna skupština vodila je i zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o privrednim društvima.

Predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Nikola Novaković pozdravio je, u ime narodnih poslanika i u svoje ime, grupu učenika Hemijsko-medicinske škole iz Vršca koji su pratili deo sednice sa galerije Velike sale Doma Narodne skupštine.

U popodnevnom delu sednice Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostimao Predlogu zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava.

Osmog dana rada, 23.maja, Narodna skupština nastavila je rad pretresom u pojedinostima o Predlogu zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

U prepodnevnom delu rada Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima o ovom Predlogu zakona, dok u popodnevnom delu rada započela pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o kontroli prometa od dragocenih metala.

Do kraja dana narodni poslanici obavili su pretres u pojedinostima i o ovom Predlogu zakona.

Devetog dana rada, 24. maja, Narodna skupština vodila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika, Predlogu zakona o izmenama Zakona o duvanu i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti.

Na početku rada, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa Marija Bugarčić, Nikola Novaković, Dragan Šormaz, Milica Radović, Miroslav Markićević, Boris Aleksić, Bajram Omeragić i Munir Poturak zatražili su obaveštenja i objašnjenja, u skladu sa članom 286. Poslovnika.

Predsedavajuća sednici, potpredsednica Narodne skupštine, Gordana Čomić obavestila je narodne poslanike da će deo sednice sa galerije Velike sale pratiti grupa penzionera Mesne organizacije Saveza penzionera Srbije iz Resavice.

Do kraja rada, Narodna skupština zaključila je raspravu u pojedinostima o navedenim zakonima.

Desetog dana rada, 25 maja, Narodna skupština prihvatila je predlog da se u dnevni red ove sednice, po hitnom postupku, uvrsti Lista kandidata za člana Nacionalnog prosvetnog saveta, koji je podneo Odbor za prosvetu Narodne skupštine.

Narodna skupština obavila je pretres o ovoj tački dnevnog reda.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednica Narodne skupštine prof.dr Slavica Đukić-Dejanović je, odmah po okončanju rasprave, odredila sredu, 25. maj, sa početkom u12,30časova kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Četvrte sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini.


Dan za glasanje


U Danu za glasanje, Narodna skupština usvojila je
Predlog zakona o privrednim društvima, Predlog zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava, Predlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, Predlog zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika, Predlog zakona o izmenama Zakona o duvanu i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti.

U Danu za glasanje usvojeni su i Predlog zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o predelu, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Narodne Republike Alžir o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Japana o ukidanju viza.

U Danu za glasanje, većinom glasova Narodna skupština izabrala je člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, članove Nacionalnog saveta za kulturu sa Zbirne liste kandidata, koju je podneo Odbor za kulturu i informisanje, članove Nacionalnog prosvetnog savetasa Zbirne liste kandidata za, koju je podneo Odbor za prosvetu, člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, koji je podneo Odbor za prosvetu i člana Nacionalnog prosvetnog saveta sa Liste kandidata koju je podneo Odbor za prosvetu.

Narodna skupština usvojila je Odluku o prestanku funkcije članu Komisije za hartije od vrednosti prof. dr Dejanu Maliniću, koji je podneo Odbor za finansije Narodne skupštine.

Narodna skupština donela je Odluku oizmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa LDP.

Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika na koje su tokom sednice ukazivali narodni poslanici i odlučila da nije bilo povreda odredaba Poslovnika.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda sednice i odlučivanje o njima, predsednica Narodne skupštine zaključila je Četvrtu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2011. godini.

Na kraju Prvog redovnog zasedanja, hor “Bajićevi slavuji” iz Muzičke škole “Isidor Bajić” iz Novog Sada otpevali su himnu “Bože pravde”.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3