22. decembar 2022. Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini

22. decembar 2022. Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini

Četvrtak, 22. decembar 2022.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini

Predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić sazvao je Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini, za četvrtak, 22. decembar 2022. godine, sa početkom u 9.30 časova.


Pre početka sednice, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Radomir Lazović, Usame Zukorlić, Radmila Vasić, Aleksandar Jovanović, Bojana Bukumirović, Nebojša Novaković, Ivana Parlić, mr Nenad Tomašević, dr Danijela Grujić i Veroljub Matić zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku sednice Narodna skupština usvojila je sledeći dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, koji je podnela Vlada;
 2. Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, koji je podnela Vlada;
 3. Predlog zakona o izmeni Zakona o državnim službenicima, koji je podnela Vlada;
 4. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o izručenju između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je podnela Vlada;
 5. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o transferu osuđenih lica između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je podnela Vlada;
 6. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o pravnoj i sudskoj saradnji u građanskim i trgovinskim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je podnela Vlada;
 7. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je podnela Vlada;
 8. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Federativne Republike Brazil o pravnoj pomoći u građanskim stvarima, koji je podnela Vlada;
 9. Predlog zakona o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola uz Konvenciju o visokotehnološkom kriminalu o pojačanoj saradnji i otkrivanju elektronskih dokaza, koji je podnela Vlada;
 10. Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske o zapošljavanju članova porodica diplomatskog, konzularnog i tehničkog osoblja, koji je podnela Vlada;
 11. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2023. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
 12. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2023. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
 13. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2023. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
 14. Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;
 15. Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva;
 16. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;
 17. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa DEMOKRATSKA STRANKA – DS;
 18. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, sa ispravkom, koji je podnela Poslanička grupa SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA;
 19. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ - ZAJEDNO MOŽEMO SVE“;
 20. Predlog odluke o izmeni Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podneo predsednik Narodne skupštine i
 21. Predlog odluke o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo predsednik Narodne skupštine.
Na predlog predsednika Narodne skupštine dr Vladimira Orlića, Narodna skupština prihvatila je većinom glasova narodnih poslanika da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda sednice.

Narodna skupština je na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja konstatovala prestanak mandata, pre isteka vremena na koji su izabrani, narodnim poslanicima Lavu - Grigoriju Pajkiću i Krstu Janjuševiću.

U prepodnevnom delu rada, Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 21. dnevnog reda sednice, koje su obrazlagali ovlašćeni predstvnici predlagača, ministar državne uprave i lokalne samouprave dr Aleksandar Martinović, ministarka pravde Maja Popović, Vukica Kužić i Gordana Veljović iz Visokog saveta sudstva, kao i predstavnik predlagača Veroljub Arsić i izvestioci odbora Olja Petrović i Nebojša Bakarec..

U popodnevnom delu rada Narodna skupština je, na osnovu Rešenja Republičke izborne komisije i Izveštaja Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovala potvrđivanje mandata, radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini, narodnim poslanicama Dragani Radinović i Jeleni Milivojević, izabranih sa Izborne liste “ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve”, koje su nakon potvrđivanja mandata položile zakletvu.

Do kraja dana, Narodna skupština je vodila zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 21. dnevnog reda sednice.

Drugog dana rada, 23. decembra, Narodna skupština nastavila je i završila zajednički i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 21. dnevnog reda sednice.

Trećeg dana rada, 26. decembra 2022. godine, narodni poslanici započeli su pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis.

Do kraja dana, Narodna skupština obavila je i raspravu u pojedinostima o pomenutom Predlogu zakona, kao i o Predlogu zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima i o Predlogu zakona o izmeni Zakona o državnim službenicima.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu, u načelu i u pojedinostima, o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić odredio je ponedeljak, 26. decembar, sa početkom u 21 čas, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, Narodna skupština usvojila je Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, Predlog zakona o izmeni Zakona o državnim službenicima, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o izručenju između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o transferu osuđenih lica između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o pravnoj i sudskoj saradnji u građanskim i trgovinskim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Takođe, usvojeni su i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Federativne Republike Brazil o pravnoj pomoći u građanskim stvarima, Predlog zakona o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola uz Konvenciju o visokotehnološkom kriminalu o pojačanoj saradnji i otkrivanju elektronskih dokaza i Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske o zapošljavanju članova porodica diplomatskog, konzularnog i tehničkog osoblja,

Narodna skupština usvojila je i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2023. godinu, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2023. godinu i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2023. godinu,

Većinom glasova svih narodnih poslanika, Narodna skupština usvojila je Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca i Predlog odluke o izboru predsednika sudova. Narodna skupština je većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila i Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, bez dva osporena kandidata, i to Vitorije Madžarević Čičulić za Osnovni sud u Šapcu i Marijane Jović za osnovni sud u Loznici.

Narodna skupština nije usvojila Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa DEMOKRATSKA STRANKA – DS. Narodna skupština je usvojila većinom glasova svih narodnih poslanika Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, sa ispravkom, koji je podnela Poslanička grupa SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ - ZAJEDNO MOŽEMO SVE“ i Predlog odluke o izmeni Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje i Predlog odluke o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama.

U Danu za glasanje, Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice, i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić zaključio je Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini.

Po završetku Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini himnu Republike Srbije izveo je kvartet mešovitog hora Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“.

Po završetku izvođenja himne, predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić poželeo je narodnim poslanicima i svim građanima Srbije srećne predstojeće praznike.


Video (8)

Četvrtak, 22. decembar 2022. | Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini 22.12.2022.(I)

Četvrtak, 22. decembar 2022. | Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini 22.12.2022.(II)

Četvrtak, 22. decembar 2022. | Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini 22.12.2022.(III)

Četvrtak, 22. decembar 2022. | Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini 22.12.2022.(IV)

Petak, 23. decembar 2022. | nastavak Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini 23.12.2022.(I)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 3


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31