26. oktobar 2021. Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini

26. oktobar 2021. Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini

Utorak, 26. oktobar 2021.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini, za utorak, 26. oktobar 2021. godine, sa početkom u 10.00 časova.


Pre utvrđivanja dnevnog reda, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici, Samir Tandir, Nadije Bećiri, Đorđe Milićević i Aleksandar Marković, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Za ovu sednicu utvrđen je sledeći dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu, koji je podnela Vlada;
  2. Predlog zakona o Zaštitniku građana, koji je podnela Vlada;
  3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji je podnela Vlada;
  4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, koji je podnela Vlada;
  5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, koji je podnela Vlada;
  6. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Pametna brojila) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
  7. Predlog odluke o dopuni Odluke o prestanku funkcije i imenovanju u Republičku izbornu komisiju, koju je podneo narodni poslanik Samir Tandir, predsednik Poslaničke grupe „STRANKA PRAVDE I POMIRENjA SPP - UJEDINjENA SELjAČKA STRANKA USS“ i
  8. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS).
Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića da se obavi zajednički načelni pretres o tačkama 2. i 3, zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 4, 5. i 6, i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 7. i 8. dnevnog reda sednice.

Narodna skupština započela je raspravu u načelu o prvoj tački dnevnog reda - Predlogu zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu, koju je obrazložio ministar finansija Siniša Mali.

Do kraja dana, Narodna skupštila zaključila raspravu, u načelu, prve tačke dnevnog reda sednice.

Predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić naveo je da na predlog zakona iz tačke 1. nisu podneti amandmani, i podsetio narodne poslanike na član 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, po kojem predsednik može da odredi da Dan za glasanje o predlogu zakona bude odmah po završetku pretresa tog predloga zakona, te je odredio utorak, 26 oktobar, sa početkom u 18.00 časa, kao Dan za glasanje o tački 1. Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu.

Dan za glasanje o prvoj tački dnevnog reda

Narodni poslanici većinom glasova usvojili su Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu.

Drugog dana rada, 27. oktobra, pre prelaska na rad po dnevnom redu, narodni poslanici su minutom ćutanja odali poštu preminulom narodnom poslaniku i predsedniku Poslaničke grupe PUPS – „Tri P“ Đuru Periću.

Narodna skupština započela je, i do kraja dana zaključila, zajednički načelni pretres o tačkama 2. i 3. dnevnog reda sednice, odnosno o Predlogu zakona o Zaštitniku građana i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koje je obrazložila ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović.

U toku rada, Narodna skupština je, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovala prestanak mandata narodnom poslaniku Đuru Periću, pre isteka vremena na koji je izabran, danom nastupanja smrti.

Trećeg dana rada, 28. oktobra 2021. godine, pre prelaska na rad po dnevnom redu, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Milija Miletić, Đorđe Milićević i Nebojša Bakarec, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 4, 5. i 6, odnosno o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Pametna brojila) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koje je podnela Vlada.

Predloge zakona obrazložila je ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić.

Do kraja dana, Narodna skupština završila je zajednički i jedinstveni pretres o tačkama od 4. do 6. dnevnog reda sednice.

Četvrtog dana rada, 2. novembra, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici, Samir Tandir, mr Akoš Ujhelji , Stefan Krkobabić i Đorđe Milićević, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku rada, Narodna skupština obavila je zajednički jedinstveni pretres o tačkama 7. i 8. dnevnog reda sednice – o Predlogu odluke o dopuni Odluke o prestanku funkcije i imenovanju u Republičku izbornu komisiju, koju je podneo narodni poslanik Samir Tandir, predsednik Poslaničke grupe „STRANKA PRAVDE I POMIRENjA SPP - UJEDINjENA SELjAČKA STRANKA USS“ i o Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS).

Predloge odluka obrazložili su predstavnici predlagača, narodni poslanici Samir Tandir, predsednik Poslaničke grupe „STRANKA PRAVDE I POMIRENjA SPP - UJEDINjENA SELjAČKA STRANKA USS“ i Đorđe Milićević, predsednik Poslaničke grupe SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS).

Petog dana rada, 3. novembra, Narodna skupština obavila je raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o Zaštitniku građana.

U toku rada, Narodna skupština je, na osnovu Odluke Republičke izborne komisije i Izveštaja Odbora za administrativno – budžetska i mandatno –imunitetska pitanja i shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatovala potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Momčilu Vuksanoviću, izabranom sa Izborne lioste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU, nakon čega je narodni poslanik položio zakletvu.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda, a imajući u vidu da je Narodna skupština već odlučivala o prvoj tački, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić odredio je sredu, 3. novembar sa početkom u 16.40 časova, kao Dan za glasanje o tačkama od 2. do 8. dnevnog reda Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2021. godini.

Dan za glasanje o tačkama od 2. do 8. dnevnog reda

U Danu za glasanje, 3. novembra, Narodna skupština usvojila je Predlog zakona o Zaštitniku građana, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Pametna brojila) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koje je podnela Vlada.

Većinom glasova narodnih poslanika, usvojeni su i Predlog odluke o dopuni Odluke o prestanku funkcije i imenovanju u Republičku izbornu komisiju, koju je podneo narodni poslanik Samir Tandir, predsednik Poslaničke grupe „STRANKA PRAVDE I POMIRENjA SPP - UJEDINjENA SELjAČKA STRANKA USS“ i Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS).

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić zaključio je Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.


Video (17)

Utorak, 26. oktobar 2021. | Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini 26.10.2021.(I)

Utorak, 26. oktobar 2021. | Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini 26.10.2021.(II)

Utorak, 26. oktobar 2021. | Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini 26.10.2021.(III)

Utorak, 26. oktobar 2021. | Dan za glasanje o prvoj tački dnevnog reda Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini 26.10.2021.

Sreda, 27. oktobar 2021. | nastavak Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini 27.10.2021. (I)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 12


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
sreda, 22. maj

Ceo kalendar događaja