11 June 2008 legislature

Poslaničke grupe prijateljstva su skupštinska tela koja se mogu obrazovati u Narodnoj skupštini za unapređenje odnosa i saradnje naše države sa drugim državama na principu dobrovoljnosti. Prilikom osnivanja poslaničke grupe prijateljstva, polazi se od uzajamno izraženih interesa za ostvarivanje i razvoj saradnje između parlamenata.

Prijavu za članstvo u poslaničkoj grupi prijateljstva, narodni poslanik podnosi predsedniku Narodne skupštine. Odbor za inostrane poslove donosi odluku o formiranju i određuje predsednika i članove poslaničkih grupa prijateljstava, daje saglasnost na odluku o razmeni poseta sa poslaničkim grupama prijateljstva predstavničkih tela drugih država i vodi evidenciju članstva u poslaničkim grupama prijateljstva.


Latest activities


 • A delegation of the German Bundestag’s Parliamentary Friendship Group with Southeast Europe headed by Peter Weiss, visited Serbia on 3 and 4 November 2011.

 • A delegation of the Committee on European Affairs of the Provincial Assembly of Bavaria, headed by Prof. Ursula Männle visited Serbia on 30 May and 1 June 2011 and met with the members of the Parliamentary Friendship Group with Germany, at the National Assembly.

 • A delegation of the Romanian Chamber of Deputies’ Committee for Romanian Communities Living Abroad met with the members of the Parliamentary Friendship Group with Romania and the Committee on Relations with Serbs Living Outside Serbia, at the National Assembly, on 14 April 2011.

 • MP Natasa Vuckovic, as member of a state delegation headed by the President of the Republic of Serbia, and as Head of the Parliamentary Friendship Group with France, visited Paris from 6 to 8 April 2011.

 • A delegation of the Montenegrin Parliamentary Friendship Group with Serbia headed by Rifat Rastoder, Montenegrin Deputy Parliament Speaker and PFG Head, visited the National Assembly on 17 and 18 March 2011.

Parliamentary friendship group

Previous month Next month
M T W T F S S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
thursday, 1 december
 • 10.30 - the National Assembly Speaker meets with a delegation of the Turkish Grand National Assembly Committee on Foreign Affairs (National Assembly House, 13 Nikola Pasic Square, hall 1)

 • 10.30 - press conference of the GREEN – LEFT CLUB, DON’T LET BELGRADE D(R)OWN, WE HAVE TO Parliamentary Group (National Assembly House, 13 Nikola Pasic Square, Central Hall)

 • 11.10 - the members of the Foreign Affairs Committee meet with the delegation of the Turkish Grand National Assembly Committee on Foreign Affairs (National Assembly House, 13 Nikola Pasic Square, hall 2)

 • 12.00 - sitting of the Culture and Information Committee (National Assembly House, 13 Nikola Pasic Square, hall 4)

 • 13.00 - sitting of the Committee on Administrative, Budgetary, Mandate and Immunity Issues (National Assembly House, 13 Nikola Pasic Square, hall 3)

 • 13.00 - the National Assembly Speaker meets with the Swedish Ambassador to Serbia (National Assembly House, 13 Nikola Pasic Square, hall 1)

 • 14.00 - sitting of the Defence and Internal Affairs Committee (National Assembly House, 13 Nikola Pasic Square, hall 3)

Full event calendar