Донета акта

Назив Датум Службени гласник Врста акта Преузми
Oдлукa о измени и допунама Одлуке о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије 27. фебруар 2023. 16/23 Одлука PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештајa о раду за 2021. годину и Извештајa о спровођењу активности из Ревидираног Акционог плана за поглавље 23 - Потпоглавље Борба против корупције 27. фебруар 2023. 16/23 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 2021. годину 27. фебруар 2023. 16/23 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2021. годину 27. фебруар 2023. 16/23 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2021. годину 27. фебруар 2023. 16/23 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2021. годину 27. фебруар 2023. 16/23 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Агенције за спречавање корупције за 2021. годину 27. фебруар 2023. 16/23 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за енергетику Републике Србије за 2021. годину 27. фебруар 2023. 16/23 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2021. годину 27. фебруар 2023. 16/23 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Фискалног савета за 2021. годину 27. фебруар 2023. 16/23 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. јануара 2021. до 31. децембра 2021. године 27. фебруар 2023. 16/23 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о спроведеном мониторингу Канцеларије за јавне набавке за 2021. годину 27. фебруар 2023. 16/23 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Државне ревизорске институције за 2021. годину 27. фебруар 2023. 16/23 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Комисије за контролу државне помоћи за 2021. годину 27. фебруар 2023. 16/23 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Годишњег извештаја Комисије за хартије од вредности за 2021. годину 27. фебруар 2023. 16/23 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2021. годину 27. фебруар 2023. 16/23 Закључак PDF , DOC
Одлука о избору директора Агенције за спречавање корупције 27. фебруар 2023. 16/23 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 27. фебруар 2023. 16/23 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 27. фебруар 2023. 16/23 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о именовању сталног састава Републичке изборне комисије 9. фебруар 2023. 10/23 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о саставу Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 9. фебруар 2023. 10/23 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 9. фебруар 2023. 10/23 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 9. фебруар 2023. 10/23 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 9. фебруар 2023. 10/23 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 9. фебруар 2023. 10/23 Одлука PDF , DOC
Одлука о прихватању Извештаја о преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини од 1. септембра 2022. до 15. јануара 2023. године 3. фебруар 2023. 8/23 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2023. годину 26. децембар 2022. 142/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2023. годину 26. децембар 2022. 142/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Комисије за хартије од вредности за 2023. годину 26. децембар 2022. 142/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавног тужиоца 26. децембар 2022. 142/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника судова 26. децембар 2022. 142/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 26. децембар 2022. 142/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, са исправком 26. децембар 2022. 142/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 26. децембар 2022. 142/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о саставу Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 26. децембар 2022. 142/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о саставу сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 26. децембар 2022. 142/22 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023. годину 9. децембар 2022. 138/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2023. годину 9. децембар 2022. 138/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2023. годину 9. децембар 2022. 138/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2023. годину 9. децембар 2022. 138/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2022. годину 9. децембар 2022. 138/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2022. годину 9. децембар 2022. 138/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2022. годину 9. децембар 2022. 138/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу функције председника Основног суда у Бечеју 9. децембар 2022. 138/22 Одлука PDF , DOC
Одлука o избору председника судова 9. децембар 2022. 138/22 Одлука PDF , DOC
Одлука o избору председника судова 9. децембар 2022. 138/22 Одлука PDF , DOC
Одлука o избору председника судова 9. децембар 2022. 138/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 9. децембар 2022. 138/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 9. децембар 2022. 138/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 9. децембар 2022. 138/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 9. децембар 2022. 138/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 9. децембар 2022. 138/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору вицегувернера Народне банке Србије 9. децембар 2022. 138/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 9. децембар 2022. 138/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 9. децембар 2022. 138/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о саставу парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 9. децембар 2022. 138/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2022. годину 10. новембар 2022. 125/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору потпредседника Народне скупштине 10. новембар 2022. 125/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о именовању заменика генералног секретара Народне скупштине Републике Србије 10. новембар 2022. 125/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. новембар 2022. 125/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. новембар 2022. 125/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. новембар 2022. 125/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. новембар 2022. 125/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. новембар 2022. 125/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. новембар 2022. 125/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. новембар 2022. 125/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. новембар 2022. 125/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о саставу сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 10. новембар 2022. 125/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о саставу Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 10. новембар 2022. 125/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Владе 26. октобар 2022. 118/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о прихватању Извештаја о преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини од 15. јуна 2021. године до 1. септембра 2022. године 14. септембар 2022. 106/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о саставу Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 2. август 2022. 86/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о саставу сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 2. август 2022. 86/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 2. август 2022. 86/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о именовању генералног секретара Народне скупштине 2. август 2022. 86/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о броју и избору потпредседника Народне скупштине 2. август 2022. 86/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Народне скупштине 2. август 2022. 85/22 Одлука PDF , DOC