Донета акта

Назив Датум Службени гласник Врста акта Преузми
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 21. април 2017. 38-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 21. април 2017. 38-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 21. април 2017. 38-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције Заштитника грађана 21. април 2017. 38-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 27. децембар 2016. 106-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Одбора Агенције за борбу против корупције 27. децембар 2016. 106-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије 27. децембар 2016. 106-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Савета Комисије за заштиту конкуренције 27. децембар 2016. 106-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору два члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 27. децембар 2016. 106-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије 27. децембар 2016. 106-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Трстенику 27. децембар 2016. 106-16 Одлука PDF , DOC
Аутентично тумачење одредбе члана 48. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, број 106/15) 27. децембар 2016. 106-16 Аутентично тумачење PDF , DOC
Аутентично тумачење одредаба члана 1, члана 5. став 1. и члана 53. ст. 1. и 2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09 и 55/13 – УС) 27. децембар 2016. 106-16 Аутентично тумачење PDF , DOC
Листа кандидата за судије Уставног суда које именује председник Републике 16. децембар 2016. Листа PDF , DOC
Одлука о избору судија Уставног суда 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Привредног суда у Београду 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Основног суда у Крушевцу 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Прекршајног суда у Лозници 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2017. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2017. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2017. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2017. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2016. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2016. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2016. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2016. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника и чланова Комисије за хартије од вредности 23. новембар 2016. 94-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. новембар 2016. 91-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. новембар 2016. 91-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. новембар 2016. 91-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. новембар 2016. 91-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2016. години 10. новембар 2016. 91-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2016. години 10. новембар 2016. 91-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 21. октобар 2016. 86-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 21. октобар 2016. 86-16 Одлука PDF , DOC
Аутентично тумачење одредбе члана 6. Закона о стицању права својине на земљишту, објектима и водовима Привредног друштва за производњу и прераду челика Железара Смедерево д.о.о. Смедерево („Службени гласник РС”, број 15/16) 14. октобар 2016. 85-16 Аутентично тумачење PDF , DOC
Одлука о избору чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије 14. октобар 2016. 85-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавног тужиоца 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије 12. август 2016. 69-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 12. август 2016. 69-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 12. август 2016. 69-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 12. август 2016. 69-16 Одлука PDF , DOC
Одлукa о избору Владе 11. август 2016. 68-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 22. јун 2016. 58-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о именовању генералног секретара Народне скупштине 6. јун 2016. 52-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о броју и избору потпредседника Народне скупштине 6. јун 2016. 52-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Народне скупштине 6. јун 2016. 52-16 Одлука PDF , DOC