Донети закони

Назив Датум Службени гласник Преузми
Резолуција НСРС поводом „Предлога за свеобухватно решење статуса Косова“ специјалног изасланика Генералног секретара УН Мартија Ахтисарија и наставка преговора о будућем статусу КиМ 14. фебруар 2007. 18/07 PDF , DOC
Одлука о проглашењу Уставног Закона за спровођење Устава Републике Србије 10. новембар 2006. 98/06 PDF , DOC
Уставни Закон за спровођење Устава Републике Србије 10. новембар 2006. 98/06 PDF , DOC
Одлука о проглашењу Устава 30. септембар 2006. 98/06 PDF , DOC
Устав Републике Србије 30. септембар 2006. 83/06 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2006.годину 29. септембар 2006. 85/06 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему 29. септембар 2006. 85/06 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о радиодифузији 29. септембар 2006. 85/06 PDF , DOC
Одлука поводом Извештаја о раду државног преговарачког Тима за политичке разговоре о будућем статусу Косова и Метохије 12. септембар 2006. 76/06 PDF , DOC
Закон о престанку важења закона о Полицијској академији 19. јул 2006. 64/06 PDF , DOC
Закон о ратификацији Споразума између Републике Србије и Републике Црне Горе о регулисању чланства у међународним финансијским организацијама и разграничењу финансијских права и обавеза. 19. јул 2006. 64/06 PDF , DOC
Закон о престанку важења Закона о оснивању Новинско-издавачке установе “Братство” 14. јул 2006. 62/06 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама закона о порезу на доходак грађана 14. јул 2006. 62/06 PDF , DOC
Закон о финансирању локалне самоуправе 14. јул 2006. 62/06 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о платном промету 14. јул 2006. 62/06 PDF , DOC
Закон о личној карти 14. јул 2006. 62/06 PDF , DOC
Закон о органској производњи и органским производима 14. јул 2006. 62/06 PDF , DOC
Закон о девизном пословању 14. јул 2006. 62/06 PDF , DOC
Закон о ратификацији уговора о оснивању енергетске заједнице између ЕУ и АЛ,БГ,БИХ,ХР,БЈРМ,РЦГ,РУМ,Р. Србије и Привремене мисије УН на Косову у складу са резолуцијом 1244 СБ УН 14. јул 2006. 62/06 PDF , DOC
Закон о платама државних службеника и намештеника 14. јул 2006. 62/06 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о уџбеницима и другим наставним средствима 14. јул 2006. 62/06 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 14. јул 2006. 62/06 PDF , DOC
Закон о пољопривредном земљишту 14. јул 2006. 62/06 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Р. Србије немачкој финансијској организацији KFW по задужењу ЈП “Eлектропривреда Србије” ( Рехабилитација ХЕ Бајина Башта) 14. јул 2006. 62/06 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о превозу у друмском саобраћају 14. јул 2006. 62/06 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о радиодифузији 14. јул 2006. 62/06 PDF , DOC
Закон о слободним зонама 14. јул 2006. 62/06 PDF , DOC
Одлука о обавезама државних органа Републике Србије у остваривању надлежности Републике Србије као следбеника Државне заједнице Србија и Црна Гора 5. јун 2006. 48/06 PDF , DOC
Закон о арбитражи 25. мај 2006. 46/06 PDF , DOC
Законик о кривичном поступку 25. мај 2006. 46/06 PDF , DOC
Закон о обуци судија, јавних тужилаца, заменика јавних тужилаца и судијских и тужилачких помоћника 25. мај 2006. 46/06 PDF , DOC
Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине 25. мај 2006. 47/06 PDF , DOC
Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама 25. мај 2006. 46/06 PDF , DOC
Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената 25. мај 2006. 46/06 PDF , DOC
Закон о преузимању акционарских друштава 25. мај 2006. 46/06 PDF , DOC
Закон о јавним скијалиштима 25. мај 2006. 46/06 PDF , DOC
Закон о инвестиционим фондовима 25. мај 2006. 46/06 PDF , DOC
Закон о рачуноводству и ревизији 25. мај 2006. 46/06 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама закона о уређењу судова 25. мај 2006. 46/06 PDF , DOC
Закон о црквама и верским заједницама 20. април 2006. 36/06 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама закона о телекомуникацијама 20. април 2006. 36/06 PDF , DOC
Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по кредиту Међународног удружења за развој ( Структурно прилагођавање привреде Републике Србије ) 17. април 2006. 34/06 PDF , DOC
Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом 17. април 2006. 33/06 DOC , PDF
Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по кредиту међународног удружења за развој ( Пројекат консолидације наплате и реформе пензијске администрације у Србији ) 17. април 2006. 34/06 PDF , DOC
Закон о давању контрагаранције РС СиЦГ по зајму Европске банке за обнову и развој за финансирање обнове деонице аутопута Београд-Нови Сад 17. април 2006. 34/06 PDF , DOC
Закон о давању гаранције РС Немачкој фин орг КФW по задужењу ЈП „ЕПС“ за фин пројекта за набавку рударске опреме за потребе површинског копа „Тамнава-ЗП“ 17. април 2006. 34/06 PDF , DOC
Закон о рехабилитацији 17. април 2006. 33/06 PDF , DOC
Закон о ратификацији споразума између владе РС и владе РЦГ и владе Исламске Републике Ирана о узајамној помоћи и сарадњи у царинским питањима 17. април 2006. 34/06 PDF , DOC
Закон о ратификацији Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о узајамној помоћи у царинским питањима 17. април 2006. 34/06 PDF , DOC
Закон о амнестији 17. април 2006. 33/06 PDF , DOC
Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по кредиту Међународног удружења за развој ( Први кредит за програмски развој политике у приватном и финансијском сектору ) 17. април 2006. 34/06 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о задругама 17. април 2006. 34/06 PDF , DOC
Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по кредиту међународног удружења за развој (Пројекат ревитализације система за наводњавање и одводњавање Србије) 17. април 2006. 34/06 PDF , DOC
Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по кредиту Међународног удружења за развој ( Кредит за развој приватног и финансијског сектора ) 17. април 2006. 34/06 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о планирању и и зградњи 17. април 2006. 34/06 PDF , DOC
Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по кредиту међународног удружења за развој ( Компонента Србија и Црна Гора-Пројекат за Србију ) 17. април 2006. 34/06 PDF , DOC
Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по кредиту Међународног удружења за развој ( Други кредит за структурно прилагођавање- Република Србија ) 17. април 2006. 34/06 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о рударству 17. април 2006. 34/06 PDF , DOC
Закон о давању контрагаранције РС СиЦГ по зајму Европске инвестиционе банке за финансирање пројеката за побољшање стања школа – СиЦГ 17. април 2006. 34/06 PDF , DOC
Закон о расподели трансферних средстава из буџета Републике Србије и учешћу општина, градова и града Београда у порезу на зараде у 2006. години 22. децембар 2005. 115/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана 22. децембар 2005. 115/05 PDF , DOC
Закон о давању контрагаранције Р. Србије СЦГ по зајму Европске инвестиционе банке (Пројекат свеобухватне рехабилитације инфраструктуре контроле летења-СЦГ) 22. децембар 2005. 115/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допуна Закона о јавном дугу Р. Србије по основу преузимања обавеза Републичког фонда за ПИО пољопривредника насталих по основу неисплаћених пензија и новчаних накнада 22. децембар 2005. 115/05 PDF , DOC
Закон о хипотеци 22. децембар 2005. 115/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама закона о јавном дугу Р.Србије по основу преузимања обавеза републичког фонда за ПИО запослених насталих по основу неисплаћених пензија и новчаних накнада 22. децембар 2005. 115/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Законика о кривичном поступку 22. децембар 2005. 115/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама закона о финансијској подршци породици са децом 22. децембар 2005. 115/05 PDF , DOC
Закон о иновационој делатности 8. децембар 2005. 110/05 PDF , DOC
Закон о Речнику Српске академије наука и уметности 8. децембар 2005. 110/05 PDF , DOC
Закон о научноистраживачкој делатности 8. децембар 2005. 110/05 PDF , DOC
Закон о Српској енциклопедији 8. децембар 2005. 110/5 PDF , DOC
Закон о здравственој заштити 28. новембар 2005. 107/05 PDF , DOC
Закон о здравственом осигурању 28. новембар 2005. 107/05 PDF , DOC
Закон о Црвеном крсту Србије 28. новембар 2005. 107/05 PDF , DOC
Закон о буџету Републике Србије за 2006. годину 28. новембар 2005. 106/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Фонду за развој Републике Србије 28. новембар 2005. 107/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса 28. новембар 2005. 107/05 PDF , DOC
Закон о банкама 28. новембар 2005. 107/05 PDF , DOC
Закон о коморама здравствених радника 28. новембар 2005. 107/05 PDF , DOC
Закон о спречавању прања новца 28. новембар 2005. 107/05 PDF , DOC
Закон о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога психотропних супстанци 28. новембар 2005. 107/05 PDF , DOC
Резолуција Народне скупштине Републике Србије о мандату за политичке разговоре о будућем статусу Косова и Метохије 21. новембар 2005. 101/05 PDF , DOC
Закон о спољнотрговинском пословању 14. новембар 2005. 101/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама закона о судијама 14. новембар 2005. 101/05 PDF , DOC
Закон о обележавању дана жалости на територији Републике Србије 14. новембар 2005. 101/05 PDF , DOC
Закон о изменама Закона којима су одређене новчане казне за привредне преступе и прекршаје 14. новембар 2005. 101/05 PDF , DOC
Закон о одговорности произвођача ствари са недостатком 14. новембар 2005. 101/05 PDF , DOC
Закон о дувану 14. новембар 2005. 101/05 PDF , DOC
Закон о државној ревизорској институцији 14. новембар 2005. 101/05 PDF , DOC
Закон о спречавању допинга у спорту 14. новембар 2005. 101/05 PDF , DOC
Закон о прекршајима 14. новембар 2005. 101/05 PDF , DOC
Закон о полицији 14. новембар 2005. 101/05 PDF , DOC
Закон о безбедности и здрављу на раду 14. новембар 2005. 101/05 PDF , DOC
Закон о јавним путевима 14. новембар 2005. 101/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама закона о уређењу судова 14. новембар 2005. 101/05 PDF , DOC
Закона о измени закона о превозу у друмском саобраћају 20. октобар 2005. 91/05 PDF , DOC
Закона о ветеринарству 20. октобар 2005. 91/05 PDF , DOC
Закон о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за поједине категорије осигураника-запослених 29. септембар 2005. 85/05 PDF , DOC
Кривични законик 29. септембар 2005. 85/05 PDF , DOC
Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима 29. септембар 2005. 85/05 PDF , DOC
Закон о јавном дугу Републике Србије по основу преузимања обавеза Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених насталих по основу неисплаћених пензија и новчаних накнада 29. септембар 2005. 85/05 PDF , DOC
Закон о извршењу кривичних санкција 29. септембар 2005. 85/05 PDF , DOC
Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица 29. септембар 2005. 85/05 PDF , DOC
Закон о јавном дугу Републике Србије по основу преузимања обавеза Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника насталих по основу неисплаћених пензија и новчаних накнада 29. септембар 2005. 85/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама законика о кривичном поступку 29. септембар 2005. 85/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 29. септембар 2005. 85/05 PDF , DOC
Закон о програму заштите учесника у кривичном поступку 29. септембар 2005. 85/05 PDF , DOC
Закон о заштити потрошача 16. септембар 2005. 79/05 PDF , DOC
Закон о заштити конкуренције 16. септембар 2005. 79/05 PDF , DOC
Закон о Заштитнику грађана 16. септембар 2005. 79/05 PDF , DOC
Закон о оглашавању 16. септембар 2005. 79/05 PDF , DOC
Закон о државној управи 16. септембар 2005. 79/05 PDF , DOC
Закон о државним службеницима 16. септембар 2005. 79/05 PDF , DOC
Закон o ценама 16. септембар 2005. 79/05 PDF , DOC
Закон о високом образовању 30. август 2005. 76/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама закона о радиодифузији 30. август 2005. 76/05 PDF , DOC
Закон о престанку важења Закона о оснивању Јавног предузећа за истраживање, производњу, прераду и промет нафте и природног гаса 25. август 2005. 74/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему 21. јул 2005. 66/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Буџету Републике Србије за 2005. годину 21. јул 2005. 66/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о давању контрагаранције Републике Србије Србији и Црној Гори по зајму Европске банке за обнову и развој (Програм реконструкције општинске инфраструктуре општине Суботица) 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о издавању доплатне поштанске марке 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о организацији и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о судским таксама 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о осигурању депозита 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о давању контрагаранције Републике Србије Србији и Црној Гори по кредиту Владе Републике Пољске за финансирање пројекта обнове Електропривреде Србије 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о осигурању 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност 15. јул 2005. 61/05 DOC , PDF
Закон о изменама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о Агенцији за осигурање депозита 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о Царинској тарифи 15. јул 2005. 62/05 PDF , DOC
Закон о давању контрагаранције Републике Србије Србији и Црној Гори по задужењу ЈП ``Електропривреда Србије`` код немачке финансијске организације КФБ 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о давању контрагаранције Републике Србије Србији и Црној Гори по зајму Европске инвестиционе банке за финансирање Пројекта хитне санације саобраћаја 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о банкама и другим финансијским организацијама 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о давању контрагаранције Републике Србије Србији и Црној Гори по зајму Европске инвестиционе банке за финансирање пројекта управљања електроенергетским системом 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о измени Закона о Високом савету правосуђа 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о регистрацији привредних субјеката 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о реструктурирању дуга по НФА и ТДФА издавањем обвезница Републике Србије 15. јул 2005. 61/05 PDF , HTM
Закон о измени Закона о јавном информисању 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно здравствено осигурање 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Царинског закона 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о давању контрагаранције Републике Србије Србији и Црној Гори по зајму Европске инвестиционе банке за финансирање Пројекта обнове железница 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о измени Закона о гаранцијском фонду 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о јавном дугу 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о судијама 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Републичким административним таксама 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о Агенцији за осигурање и финансирање извоза Републике Србије 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о давању контрагаранције Републике Србије Србији и Црној Гори по зајму Европске банке за обнову и развој (Будућа модернизација и унапређење систама за управљање ваздушним саобраћајем) 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о раду 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о давању контрагаранције Републике Србије Србији и Црној Гори по зајму Европске заједнице за измирење доспелих а неплаћених уговорних обавеза према Европској инвестиционој банци 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о давању контрагаранције Републике Србије Србији и Црној Гори по зајму Европске инвестиционе банке за финансирање Пројекта европских путева Б – Србија и Црна Гора 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о давању контрагаранције Републике Србије Србији и Црној Гори по зајму Европске инвестиционе банке за финансирање обнове путева у Републици Србији 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о финансијском лизингу 15. јул 2005. 61/05 PDF , DOC
Закон о Влади 22. јун 2005. PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама 2. јун 2005. 46/05 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала 30. мај 2005. 45/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о приватизацији 30. мај 2005. 45/05 PDF , DOC
Закон о регулисању односа Републике Србије и банака у стечају по основу преузетих иностраних кредита,односно зајмова 30. мај 2005. 45/05 PDF , DOC
Закон о измени Закона о здравственом осигурању 30. мај 2005. 45/05 PDF , DOC
Закон о туризму 30. мај 2005. 45/05 PDF , DOC
Закон за спровођенје Aмандмана I и II на Уставну повељу државне заједнице Србија и Црна Гора 30. мај 2005. -/- PDF , DOC
Закон о ратификацији Споразума о трговини текстилним производима између Републике Србије и Европске заједнице 30. мај 2005. 45/05 PDF , DOC
Закон о семену 30. мај 2005. 45/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Акцијском фонду 30. мај 2005. 45/05 PDF , DOC
Амандмани на Уставну повељу државне заједнице Србија и Црна Гора 30. мај 2005. -/- PDF , DOC
Закон о престанку важења Закона о електропривреди 30. мај 2005. 45/05 PDF , DOC
Закон о пријављивању и евидентирању одузете имовине 30. мај 2005. 45/05 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената 30. мај 2005. 45/05 PDF , DOC
Закон о раду 15. март 2005. 24/05 PDF , DOC
Породични закон 24. фебруар 2005. 18/05 PDF , DOC
Закон о железници 24. фебруар 2005. 18/05 PDF , DOC
Закон о измени Закона о Акционом плану хармонизације економских система држава чланица државне заједнице Србија и Црна Гора ради спречавања и уклањања препрека слободном протоку људи, робе, услуга и капитала 24. фебруар 2005. 18/05 PDF , DOC
Закон о садном материјалу воћака, винове лозе и хмеља 24. фебруар 2005. 18/05 PDF , DOC
Закон о јавним агенцијама 24. фебруар 2005. 18/05 PDF , DOC
Закон о посредовању - медијацији 24. фебруар 2005. 18/05 PDF , DOC
Закон о поштанским услугама 24. фебруар 2005. 18/05 PDF , DOC
Закон о престанку важења Закона о оснивању Јавног предузећа за ваздушни саобраћај 24. фебруар 2005. 18/05 PDF , DOC
Закон о преузимању надлежности војних судова, војних тужилаштава и Војног правобранилаштва 24. децембар 2004. 137/04 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица 24. децембар 2004. 137/04 PDF , DOC
Закон о избору посланика Скупштине Србије и Црне Горе 24. децембар 2004. 137/04 PDF , DOC
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину 21. децембар 2004. 135/04 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 21. децембар 2004. 135/04 PDF , DOC
Закон о држављанству Републике Србије 21. децембар 2004. 135/04 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи 21. децембар 2004. 135/04 PDF , DOC
Закон о процени утицаја на животну средину 21. децембар 2004. 135/04 PDF , DOC
Закон о расподели трансферних средстава из буџета Републике Србије и учешћу општина, градова и града Београда у порезу на зараде у 2005. години 21. децембар 2004. 135/04 PDF , DOC
Закон о електронском потпису 21. децембар 2004. 135/04 PDF , DOC
Закон о престанку важења појединих закона 21. децембар 2004. 135/04 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о агенцији за приватизацију 21. децембар 2004. 135/04 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку против учинилаца ратних злочина 21. децембар 2004. 135/04 PDF , DOC
Закон о порезу на премије неживотних осигурања 21. децембар 2004. 135/04 PDF , DOC
Закон о фискалним касама 21. децембар 2004. 135/04 PDF , DOC
Закон о измени Закона о издавању публикација 21. децембар 2004. 135/04 PDF , DOC
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 21. децембар 2004. 135/04 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 21. децембар 2004. 135/04 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама 21. децембар 2004. 135/04 PDF , DOC
Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 21. децембар 2004. 135/04 PDF , DOC
Закон о измиривању обавеза Републике Србије према Народној банци Србије 21. децембар 2004. 135/04 PDF , DOC
Закон о заштити животне средине 21. децембар 2004. 135/04 PDF , DOC
Закон о буџету Републике Србије за 2005. годину 19. новембар 2004. 127/04 PDF , DOC
Закон о мирном решавању радних спорова 15. новембар 2004. 125/04 PDF , DOC
Закон о извршном поступку 15. новембар 2004. 125/04 PDF , DOC
Закон о парничном поступку 15. новембар 2004. 125/04 PDF , DOC
Закон о санитарном надзору 15. новембар 2004. 125/04 PDF , DOC
Закон о привредним друштвима 15. новембар 2004. 125/04 PDF , DOC
Закон о заштити становништва од заразних болести 15. новембар 2004. 125/04 PDF , DOC
Закон о социјално-економском савету 15. новембар 2004. 125/04 PDF , DOC
Закон о давању контрагаранције Републике Србије Србији и Црној Гори по зајму Европске инвестиционе банке за финансирање пројекта управљања електроенергетским системом 2. новембар 2004. 120/04 PDF , DOC
Закон о давању контрагаранције Републике Србије Србији и Црној Гори по зајму Европске инвестиционе банке за финансирање пројекта градског водовода - Србија 2. новембар 2004. 120/04 PDF , DOC
Закон о давању контрагаранције Републике Србије Србији и Црној Гори по зајму Европске инвестиционе банке за финансирање пројекта обнове енергетског сектора у Републици Србији 2. новембар 2004. 120/04 PDF , DOC
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја 2. новембар 2004. 120/04 PDF , DOC
Закон о давању контрагаранције Републике Србије Србији и Црној Гори по зајму Европске инвестиционе банке за финансирање ургентног пројекта здравства 2. новембар 2004. 120/04 PDF , DOC
Закон о давању контрагаранције Републике Србије Србији и Црној Гори по зајму Европске банке за обнову и развој (ЕПС, пројекат II) 2. новембар 2004. 120/04 PDF , DOC
Закон о давању контрагаранције Републике Србије Србији и Црној Гори по зајму Европске инвестиционе банке за финансирање пројекта обнове града Београда 2. новембар 2004. 120/04 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о буџету Републике Србије за 2004. годину 19. октобар 2004. 115/04 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о радиодифузији 24. август 2004. 97/04 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит предузећа 23. јул 2004. 84/04 PDF , DOC
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање 23. јул 2004. 84/04 PDF , DOC
Закон о стечајном поступку 23. јул 2004. 84/04 PDF , DOC
Закон о играма на срећу 23. јул 2004. 84/04 PDF , DOC
Закон о Агенцији за лиценцирање стечајних управника 23. јул 2004. 84/04 PDF , DOC
Закон о лековима и медицинским средствима 23. јул 2004. 84/04 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана 23. јул 2004. 84/04 PDF , DOC
Закон о измени и допуни Закона о порезу на промет 23. јул 2004. 84/04 PDF , DOC
Закон о енергетици 23. јул 2004. 84/04 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о министарствима 23. јул 2004. 84/04 PDF , DOC
Закон о порезу на додату вредност (ПДВ) 23. јул 2004. 84/04 PDF , DOC
Закон о ратификацији Меморандума о разумевању о реструктурирању дуга по НФА и ТДФА између Републике Србије и Међународног координационог комитета 23. јул 2004. 84/04 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања 28. мај 2004. 58/04 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Законика о кривичном поступку 28. мај 2004. 58/04 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама 21. мај 2004. 55/04 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама 21. мај 2004. 55/04 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 21. мај 2004. 55/04 PDF , DOC
Закон о Националној корпорацији за осигурање стамбених кредита 21. мај 2004. 55/04 PDF , DOC
Закон о регистрацији привредних субјеката 21. мај 2004. 55/04 PDF , DOC
Закон о осигурању 21. мај 2004. 55/04 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о Народној банци Србије 21. мај 2004. 55/04 PDF , DOC
Закон о Агенцији за привредне регистре 21. мај 2004. 55/04 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о прекршајима 21. мај 2004. 55/04 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената 21. мај 2004. 55/04 PDF , DOC
Закон о Јавном тужилаштву 22. април 2004. 44/04 PDF , DOC
Закон о Високом савету правосуђа 22. април 2004. 44/04 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама закона о судијама 22. април 2004. 44/04 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о гаранцијском фонду 20. април 2004. 43/04 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на финансијске трансакције 20. април 2004. 43/04 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на употребу, држање и ношење добара 20. април 2004. 43/04 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама 20. април 2004. 43/04 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о платном промету 20. април 2004. 43/04 PDF , DOC
Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција 20. април 2004. 43/04 PDF , DOC
Закон о регулисању обавеза Републике Србије по основу зајма за привредни развој 20. април 2004. 43/04 PDF , DOC
Закон о правима оптуженог у притвору Међународног кривичног трибунала и чланова његове породице 30. март 2004. 35/04 PDF , DOC
Закон о престанку важења Закона о порезу на фонд зарада 23. март 2004. 33/04 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о локалној самоуправи 23. март 2004. 33/04 PDF , DOC
Закон о обиму средстава и учешћу општина, градова и града Београда у порезу на зараде и порезу на промет у 2004. години 23. март 2004. 33/04 PDF , DOC
Закон о буџету Републике Србије за 2004. годину 23. март 2004. 33/04 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавним приходима и јавним расходима 23. март 2004. 33/04 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о уређењу судова 17. март 2004. 29/04 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о судијама 17. март 2004. 29/04 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала 17. март 2004. 29/04 PDF , DOC
Закон о измени и допуни Закона о судским таксама 17. март 2004. 29/04 PDF , DOC
Закон о министарствима 26. фебруар 2004. 19/04 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о избору председника Републике 25. фебруар 2004. 18/04 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о избору председника Републике 25. фебруар 2004. 18/04 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о избору народних посланика 25. фебруар 2004. 18/04 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о избору посланика Скупштине Србије и Црне Горе 9. фебруар 2004. 12/04 PDF , DOC