Донети закони

Назив Датум Службени гласник Преузми
Закон о јавним медијским сервисима 2. август 2014. 83-14 PDF , DOC
Закон о електронским медијима 2. август 2014. 83-14 PDF , DOC
Закон о јавном информисању и медијима 2. август 2014. 83-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре 2. август 2014. 83-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о стечају 2. август 2014. 83-14 PDF , DOC
Закон о приватизацији 2. август 2014. 83-14 PDF , DOC
Закон о отклањању последица поплава у Републици Србији 18. јул 2014. 75-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 18. јул 2014. 75-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о раду 18. јул 2014. 75-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о сарадњи у области одбране 3. јул 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о укидању виза за носиоце дипломатских и службених/специјалних пасоша 3. јул 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о изменама и допунама Финансијског уговора (Унапређење објеката правосудних органа) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 3. јул 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Уједињених нација који обезбеђује ресурсе прелазним снагама Уједињених нација у Либану (UNIFIL) 3. јул 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи у области одбране 3. јул 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Јерменије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину 3. јул 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о сарадњи у области одбране 3. јул 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о војној сарадњи 3. јул 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске о сарадњи у области одбране 3. јул 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 3. јул 2014. 68-14 PDF , DOC
Закон о измени и допуни Закона о Безбедносно-информативној агенцији 29. јун 2014. 66-14 PDF , DOC
Закон o потврђивању Споразума о зајму (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 19. јун 2014. MU 6-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 19. јун 2014. MU 6-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке „Рехабилитација и безбедност путева” 19. јун 2014. MU 6-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама 13. јун 2014. 62-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о поштанским услугама 13. јун 2014. 62-14 PDF , DOC
Закон о заштити потрошача 13. јун 2014. 62-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о путним исправама 13. јун 2014. 62-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 30. мај 2014. 57-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 30. мај 2014. 57-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Монголије о укидању виза за држављане двеју земаља 30. мај 2014. МУ 5-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора „Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/A” између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и Народне банке Србије 30. мај 2014. МУ 5-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Демократске Републике Лаос о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша 30. мај 2014. МУ 5-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Црне Горе о узајамном заступању у пружању конзуларне заштите и услуга у трећим земљама 30. мај 2014. МУ 5-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму између Владе Републике Србије као зајмопримца и Владе Емирата Абу Даби (Уједињени Арапски Емирати) као зајмодавца у вези са зајмом у износу од 1.000.000.000 америчких долара 30. мај 2014. МУ 5-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Амандмана на члан 20. став 1. Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена 30. мај 2014. МУ 5-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о оперативној и стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске канцеларије 30. мај 2014. МУ 5-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму између Владе Републике Србије и Фонда за развој Абу Дабија за финансирање Развоја система за наводњавање - I фаза 30. мај 2014. МУ 5-14 PDF , DOC
Закон о извршењу кривичних санкција 23. мај 2014. 55-14 PDF , DOC
Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера 23. мај 2014. 55-14 PDF , DOC
Закон о правобранилаштву 23. мај 2014. 55-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку 23. мај 2014. 55-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о парничном поступку 23. мај 2014. 55-14 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о извршењу и обезбеђењу 23. мај 2014. 55-14 PDF , DOC
Закон о посредовању у решавању спорова 23. мај 2014. 55-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Законика о кривичном поступку 23. мај 2014. 55-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина 23. мај 2014. 55-14 PDF , DOC
Закон о измени Закона о безбедности саобраћаја на путевима 23. мај 2014. 55-14 PDF , DOC
Закон о измени Закона о приватизацији 12. мај 2014. 51-14 PDF , DOC
Закон о министарствима 26. април 2014. 44-14 PDF , DOC
Закон о измени Закона о Влади 26. април 2014. 44-14 PDF , DOC