Донети акти

Назив Датум Врста акта Преузми
Резолуција НСРС поводом „Предлога за свеобухватно решење статуса Косова“ спец. изасланика ГС УН Мартија Ахтисарија 14. фебруар 2007. Резолуција DOC , PDF
Сектор за међународне односе – Извештаји о раду одбора 2004 – 2006 28. децембар 2006. Извештај PDF , DOC
Сектор за послове радних тела – Извештаји о раду одбора 2004 - 2006 22. децембар 2006. Извештај PDF , DOC
Заједничка изјава усвојена на Трећој конференцији парламентарних одбора о европским интеграцијама 14. децембар 2006. Одлука PDF , DOC
Први интерпарламентарни састанак Брисел 21-22.новембар заједничко саопштење председавајућих делегација 22. новембар 2006. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Фин. плана Реп. фонда за ПИО самосталних делатности за 2006. годину 29. септембар 2006. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу члана и заменика члана и именовању председника, члана и заменика чланова Републичке изборне комисије 29. септембар 2006. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама и допунама пословника Народне скупштине Републике Србије 29. септембар 2006. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласноста на Одлуку о изменама и допунама Фин. плана Реп. фонда за ПИО пољопривредника за 2006. годину 29. септембар 2006. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Фин. плана Реп. фонда за ПИО запослених за 2006. годину 29. септембар 2006. Одлука PDF , DOC
Одлуку о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Реп. завода за здравствено осигурање за 2006. годину 29. септембар 2006. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама фин. плана националне службе за запошљавање за 2006. г. 29. септембар 2006. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору два члана Програмског одбора Радиодифузне установе Србије 29. септембар 2006. Одлука PDF , DOC
Одлука поводом Извештаја о раду државног преговарачког Тима за политичке разговоре о будућем статусу Косова и Метохије 12. септембар 2006. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Националног савета за високо образовање 19. јул 2006. Одлука PDF , DOC
Одлука о организацији и раду Службе Народне скупштине Републике Србије 19. јул 2006. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Савета Народне банке Србије 19. јул 2006. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавних тужилаца 14. јул 2006. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија 14. јул 2006. Одлука PDF , DOC
Одлука о обавезама државних органа Р. Србије у остваривању надлежности Р. Србије као следбеника ДЗ Србија и Црна Гора 5. јун 2006. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 25. мај 2006. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова програмског одбора Радиодифузне установе Србије 25. мај 2006. Одлука PDF , DOC
Одлука о утврђивању националне стратегије реформе правосуђа 25. мај 2006. Одлука PDF , DOC
Одлука о спровођењу поступка јавне набавке услуге екст ревизије завршног рачуна буџета РС и орг.об.соц.осиг за 2005 г 20. април 2006. Одлука PDF , DOC
Одлука о спровођењу поступка јавне набавке услуге екст ревизије завршних рачуна буџета РС и орг об соц осиг за 02 03 и 04 г 20. април 2006. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 20. април 2006. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу председника националног просветног савета 3. април 2006. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова савета Народне банке Србије 3. април 2006. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова савета комисије за заштиту конкуреције 3. април 2006. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника националног просветног савета 3. април 2006. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова националног савета за високо образовање 3. април 2006. Одлука PDF , DOC
Одлуку о избору председника судова 3. април 2006. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија 3. април 2006. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика повереника за информације од јавног значаја 3. април 2006. Одлука PDF , DOC
Одлука о прихватању извештаја о току разговора о политичком решењу будућег статуса Косова и Метохије 27. фебруар 2006. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавних тужилаца 22. децембар 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавних тужилаца 22. децембар 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника судова 22. децембар 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору потпредседника Народне скупштине Републике Србије 22. децембар 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија 22. децембар 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 22. децембар 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку судијске дужности судијама судова опште надлежности 8. децембар 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о утврђивању Националне стратегије за борбу против корупције 8. децембар 2005. Одлука PDF , DOC
Одлуку о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за ПИО запослених за 2006. годину 28. новембар 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2006. годину 28. новембар 2005. Одлука PDF , DOC
Одлуку о давању сагласности на Финансијски план Републичког завода за здравствено осигурање за 2006. годину 28. новембар 2005. Одлука PDF , DOC
Одлуку о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за ПИО самосталних делатности за 2006. годину 28. новембар 2005. Одлука PDF , DOC
Одлуку о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за ПИО пољопривредника за 2006. годину 28. новембар 2005. Одлука PDF , DOC
Резолуција Народне скупштине Републике Србије о мандату за политичке разговоре о будућем статусу Косова и Метохије 21. новембар 2005. Резолуција PDF , DOC
Одлуку о избору судије Уставног суда 15. новембар 2005. Одлука PDF , DOC
Одлуку о изменама и допуни одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 15. новембар 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу судијске дужности судије Општинског суда у Алексинцу 14. новембар 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу судијске дужности судије Општинског суда у Ђаковици 14. новембар 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку дужности општинског јавног тужиоца 14. новембар 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника судова 14. новембар 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу судијске дужности судије Општинског суда у Оџацима 14. новембар 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку судијске дужности судијама опште надлежности и посебних судова 14. новембар 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавних тужилаца 14. новембар 2005. Одлука PDF , DOC
Oдлука о избору судија 14. новембар 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавних тужилаца 14. новембар 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичке радиодифузне агенције за 2005. годину 14. новембар 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу судијске дужности судије Другог општинског суда у Београду 14. новембар 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку дужности заменика окружног јавног тужиоца 14. новембар 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Статут Републичке радиодифузне агенције 14. новембар 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о потврђ. извештаја о раду комисије за хартије од вредности, са год. рачуном за 2004. г. и извештајем овлашћеног ревизора 14. новембар 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 20. октобар 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о измени одлуке о образ. Анк.одбора ради утврђ. истине о новорођеној деци несталој из породилишта у више градова у Србији 20. октобар 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Реп. завода за здравствено осигурање за 2005. годину 21. јул 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија 21. јул 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Реп.фонда за ПИО самосталних делатности за 2005 годину 21. јул 2005. Одлука PDF , DOC
Oдлука о избору председника судова 21. јул 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за ПИО пољопривредника за 2005 годину 21. јул 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку дужности заменика општинског јавног тужиоца 21. јул 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавних тужилаца 21. јул 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за ПИО запослених за 2005 годину 21. јул 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу судијске дужности судије Општинслог суда у Баточини 21. јул 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавних тужилаца 21. јул 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку судијске дужности судијама судова опште надлежности и посебних судова 21. јул 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 21. јул 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2005. годину 21. јул 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Републичког јавног тужиоца 21. јул 2005. Одлука DOC , PDF
Одлука о изменама и допунама Пословника Народне скупштине Републике Србије 22. јун 2005. Одлука PDF , DOC
Oдлуку о престанку функције судији Уставног суда Републике Србије 22. јун 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника и чланова Савета Агенције за енергетику Републике Србије 23. мај 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору деветог члана Савета Републичке радиодифузне агенције 23. мај 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника и чланова Управног одбора Републичке Агенције за телекомуникације 23. мај 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о избору чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије 23. мај 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова и председника Националног просветног савета 23. мај 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на акта повереника за информације од јавог значаја 23. мај 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о мерама здравствене заштите животиња у Републици Србији за 2005, 2006. и 2007. годину 23. мај 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о образовању Анкетног одбора ради утврђивања истине о новорођеној деци несталој из породилишта у више градова у Србији 23. мај 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о утврђивању стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2015.године 23. мај 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о утврђивању архивске грађе која се чува у Музеју Н.Тесле као Лични фонд Н.Тесле, за културно добро од изузетног значаја 23. мај 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника судова 9. март 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку дужности носиоцима јавнотужилачке функције 9. март 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија 9. март 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавних тужилаца 9. март 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку судијске дужности судијама судова опште надлежности и посебних судова 9. март 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавних тужилаца 9. март 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу судијске дужности судије Општинског суда у Урошевцу 9. март 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 8. март 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Савета Републичке радиодифузне агенције 17. фебруар 2005. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 22. децембар 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Повереника за информације 22. децембар 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку дужности судије Врховног суда Србије 22. децембар 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције судијама Уставног суда Републике Србије 22. децембар 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Републичког одбора за решавање о сукобу интереса 22. децембар 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору потпредседника Народне скупштине Републике Србије 14. децембар 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница у поступку приватизације Предузећа "Књаз Милош" из Аранђеловца 14. децембар 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2005. годину 19. новембар 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Фин. план Реп. фонда за пензијско и инвалидско осигурање самосталних делатности за 2005. годину 19. новембар 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког завода за здравствено осигурање за 2005. годину 19. новембар 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Фин. план Реп. фонда за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника за 2005. годину 19. новембар 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Фин. план Реп. фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених за 2005. годину 19. новембар 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о образовању Анк. одб. ради утврђ. чињеница и околности на изб. за Скупштину града Београда одржаним 19.сеп.2004.г. 2. новембар 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору једног посланика Скупштине Србије и Црне Горе 2. новембар 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору министара у Влади Републике Србије 19. октобар 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Фин. плана Реп. фонда за пенз. и инвал. осиг. запослених за 2004. годину 19. октобар 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Фин. плана Реп. фонда за пенз. и инвал. осиг. пољопривредника за 2004. годину 19. октобар 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Фин. плана Реп. завода за здравствено осигурање за 2004. годину 19. октобар 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагл. на Одлуку о изменама Фин. плана Реп. фонда за пенз. и инвал. осиг. самосталних делатности за 2004. годину 19. октобар 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Фин. плана средстава Националне службе за запошљавање за 2004. годину 19. октобар 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 13. октобар 2004. Одлука PDF , DOC
Резолуција о придруживању Европској унији 13. октобар 2004. Резолуција PDF , DOC
Одлука о избору чланова Републичког одбора за решавање о сукобу интереса 24. август 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија 24. август 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника и чланова Комисије за хартије од вредности 24. август 2004. Одлука PDF , DOC
Препорука о коришћењу грба, заставе и химне Републике Србије 17. август 2004. Препорука PDF , DOC
Одлука о изменама и допуни Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 23. јул 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавних тужилаца 30. јун 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку судијске дужности судијама судова опште надлежности 30. јун 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку судијске дужности судијама судова опште надлежности и посебних судова 30. јун 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу судијске дужности судија судова опште надлежности 30. јун 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу судијске дужности судије Трговинског суда у Ужицу 30. јун 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку дужности носиоцима јавнотужилачке функције 30. јун 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавних тужилаца 30. јун 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о утврђивању Плана за политичко решење садашње ситуације на Косову и Метохији 29. април 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 22. април 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку судијске дужности судијама судова опште надлежности и посебних судова 20. април 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу судијске дужности судија судова опште надлежности и посебних судова 20. април 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу судијске дужности судије Општинског суда у Бујановцу 20. април 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку дужности носиоцу јавнотужилачке функције 20. април 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о приступању доношења новог устава Републике Србије 30. март 2004. Одлука PDF , DOC
Резолуција о Косову и Метохији 26. март 2004. Резолуција PDF , DOC
Одлука о избору три посланика Скупштине Србије и Црне Горе 23. март 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених за 2004. 23. март 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Реп. фонда за пенз. и инвалидско осигурање самосталних делатности за 2004. 23. март 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пенз. и инвалидско осигурање пољопривредника за 2004. 23. март 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког завода за здравствено осигурање за 2004. годину 23. март 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план средстава Националне службе за запошљавање за 2004. годину 23. март 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 17. март 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Савета Народне банке Србије 17. март 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Пословника Народне скупштине Републике Србије 17. март 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Народне скупштине Републике Србије 4. март 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору потпредседника Народне скупштине Републике Србије 4. март 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница и околности у трговини ел. енергијом и финансијско-банкарским... 4. март 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника и потпредседника Владе Републике Србије и министара у Влади Републике Србије 3. март 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о избору председника и чланова Савета Народне банке Србије 25. фебруар 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору гувернера Народне банке Србије 25. фебруар 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника и чланова Савета Народне банке Србије 25. фебруар 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу и именовању чланова Републичке изборне комисије и њихових заменика 25. фебруар 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о именовању заменика секретара Народне скупштине Републике Србије 25. фебруар 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о избору гувернера Народне банке Србије 25. фебруар 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору посланика Скупштине Србије и Црне Горе 12. фебруар 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Пословника Народне скупштине Републике Србије 9. фебруар 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије 6. фебруар 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о именовању секретара Народне скупштине Републике Србије 6. фебруар 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Народне скупштине Републике Србије 4. фебруар 2004. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору потпредседника Народне скупштине Републике Србије 4. фебруар 2004. Одлука PDF , DOC