Датум Јавно слушање Aгенда Прилози
19.11.2015. Нацрт закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине и Нацрт закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом DOC
17.11.2015. Нацрт закона о изменама и допунама Закона о заштити природе DOC
26.10.2015. Старење - године живота: од привилегије до дискриминације DOC
14.10.2015. Национални оквир квалификација – повезивање образовања и тржишта рада у Србији DOC
10.09.2015. Сајбер безбедност у Републици Србији DOC
25.05.2015. Информационо друштво у процесу приступања Србије Европској унији DOC
20.04.2015. Климатске промене као реалност у Србији и ЕУ – изазови, одговорности, могућности DOC
17.04.2015. Рад и функционисање националних савета националних мањина DOC
24.03.2015. Могућности за ефикасније коришћење биомасе у енергетске сврхе у Републици Србији DOC
24.02.2015. Подизање ветрозаштитних појасева и заштита од ерозије DOC
18.02.2015. Нацрт закона о уџбеницима DOC
29.01.2015. Рециклажа у Републици Србији DOC
29.12.2014. Нацрт закона о изменама и допунама Закона о култури DOC
23.12.2014. Управљање средствима из ИПА-2 фондова DOC
16.12.2014. Депоније у Републици Србији DOC
05.12.2014. Доступност и начини коришћења средстава из ИПАРД фонда DOC
01.12.2014. Управљање индустријским отпадом и третман опасног отпада у Републици Србији DOC
20.11.2014. 25 година од усвајања Конвенције Уједињених нација о правима детета – решавање проблема деце чији се живот и рад одвија на улици DOC
07.11.2014. Управљање комуналним отпадом у Републици Србији DOC
25.07.2014. Нацрт закона о изменама и допунама Закона о високом образовању DOC