19. новембар 2018. Јавно слушање о Предлогу закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности

19. новембар 2018. Јавно слушање о Предлогу закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности

Понедељак, 19. новембар 2018.

Одржано јавно слушање о Предлогу закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности

У Дому Народне скупштине, а у организацији Одбора за заштиту животне средине, одржано је јавно слушање о Предлогу закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности, који је поднела народна посланица Маја Гојковић.


Председница Одбора за заштиту животне средине Ивана Стојиљковић је на самом отварању јавног слушања истакла да је Одбор за заштиту животне средине организовао јавно слушање са циљем да прибави информације, односно стручна мишљења о предлогу акта који је у скупштинској процедури. Председница Одбора је у име народне посланице Маје Гојковић, која је и подносилац Предлога закона, нагласила да је област јонизујућих зрачења и нуклеарне сигурности до сада била уређена Законом о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности, као и низом подзаконских аката. Наведени закон је донет пре девет година, а у међувремену је Република Србија почела претприступне преговоре са Европском унијом и преузела обавезу усклађивања законодавства са прописима ЕУ. У међувремену, дошло је и до знатног унапређења на технолошком плану и нових сазнања у области коју Закон уређује и које је потребно доношењем новог закона уредити. Србија је за девет година ратификовала четири међународне конвенције, које намећу одређене обавезе у овој области. Уочене су и потешкоће у примени неких одредби, као и празнине које постоје у важећем Закону и на тај начин отежавају његову примену. Циљ доношења новог закона донеће претпоставке за напредак у хармонизацији националног законодавства са прописима ЕУ, јер закон представља добру основу за успешно укључивање у европске и светске процесе у области нуклеарне и радијационе сигурности и безбедности.

Слађан Велинов, директор Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, захвалио се свима који су имали удела у припреми Предлога закона и истакао је три основне ствари које Предлог закона не уводи, а то су „неувођење на мала врата прављење нуклеарки у Србији, од Републике Србије се не прави депонија за нуклеарни отпад и Предлог закона нема за циљ гашење нуклеарних објеката Републике Србије.“

Новине у Предлогу закона објаснио је помоћник директора Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије Бранко Брајић. Циљеви доношења закона јесте достизање вишег нивоа заштите здравља појединца, становништва и животне средине од штетног дејства јонизујућег зрачења, те усклађивање законодавства Републике Србије са тековинама Европске уније, ефикасније вршење регулаторне контроле и успостављање стриктног и целовитог надзора над изворима јонизујућег зрачења и нуклеарним постројењима, радијационим делатностима и нуклеарним активностима, као и над управљањем радиоактивним отпадом. Заменик директора истакао је да је доношење новог закона потребно због знатног унапређења на технолошком плану и нових сазнања у области, потребе да се целовитије и комплетније регулишу одређена питања, у складу са унапређењима на технолошком плану и новим сазнањима у овој области и у складу са ратификованим међународним конвенцијама које је Србија прихватила. Такође, уочене су потешкоће и немогућност примене неких одредби важећег закона, донетог пре девет година, а уочене су и правне празнине у важећем закону. Новине које доноси Предлог закона јесте нови концепт закона који се заснива на унапређењу поступања у ситуацијама постојећег, планираног и ванредног излагања јонизујућем зрачењу, категоризација делатности, обједињени приступ регулаторној контроли у области радијационе и нуклеарне безбедности и сигурности, оснивање истински независног регулаторног тела, утврђивање проширеног обима надлежности регулаторног тела, интегрисање инспекција, а у закон се уводи и правни институт суспензије одобрења и овлашћења.

Након представљања Предлога закона уследила је дискусија у којој су учествовали представници државних органа, представници Министарства за заштиту животне средине, релевантне институције и организације цивилног друштва које се баве овом облашћу. За крај, председница Одбора је све присутне позвала да своје примедбе пошаљу Одбору, који ће за циљ имати подношење амандмана на Предлог закона, а како би се добио најоптималнији облик овог закона.

Јавно слушање Одбора за заштиту животне средине организовано је уз подршку УНДП-а и Швајцарске канцеларије за сарадњу кроз пројекат „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине“ II фаза.


Одбори везани за ову активност

Видео (1)

Понедељак, 19. новембар 2018. | јавно слушање: о Предлогу закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности 19.11.2018.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
среда, 23. септембар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја