Датум Јавно слушање Aгенда Прилози
26.02.2021. Дигитализација у Србији – где смо данас DOC
11.12.2020. Представљање Предлога закона о фискализацији и Предлога закона о дигиталној имовини DOC
10.02.2020. Квалитет ваздуха у Србији DOC
04.02.2020. Предлог закона о изменама Закона о избору народних посланика и Предлог закона о изменама и допуни Закона о локалним изборима DOC
28.11.2019. Предлог закона о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији DOC
26.11.2019. Спречавање насиља над женама DOC
22.11.2019. Образовање на језицима националних мањина DOC
19.09.2019. Стање вода у Србији DOC
17.06.2019. Предлог закона о науци и истраживањима DOC
11.06.2019. Представљање првoг националног извештаја о спровођењу Циљева одрживог развоја DOC
19.11.2018. Предлог закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности DOC
08.11.2017. Спровођење циљева одрживог развоја: улога Народне скупштине DOC
14.12.2016. Улога и значај ХПВ имунизације DOC
30.11.2016. Системска решења у животној средини - Србија 2017 - 2027, дефинисање проблема у области управљања водама DOC
22.11.2016. Представљање Приручника за парламентарце – водич кроз међународно избегличко право DOC
14.11.2016. Систематска решења у животној средини – Србија 2017-2027- дефинисање проблема DOC
01.11.2016. Систематска решења у животној средини – Србија 2017-2027- дефинисање проблема DOC
13.10.2016. Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 2016-25 - спровођење и приоритетне мере за 2017-18 DOC
25.02.2016. Дуално образовање у функцији бољег запошљавања – за и против DOC
10.12.2015. Заштита деце у Србији – од закона до спровођења DOC