Донета акта

Назив Датум Службени гласник Врста акта Преузми
Oдлука о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије 10. мај 2020. 68/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о укидању ванредног стања 6. мај 2020. 65/20 Одлука PDF , DOC
Oдлука о потврђивању Одлуке о проглашењу ванредног стања 29. април 2020. 62/20 Одлука PDF , DOC
Уредбе које су, уз супотпис председника Републике, донете за време ванредног стања 25. април 2020. Уредба PDF
Уредба о измени и допуни Уредбе о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2, уз супотпис председника Републике 23. април 2020. Уредба PDF
Одлука о проглашењу ванредног стања 23. април 2020. Одлука PDF
Уредбе које су, уз супотпис председника Републике, донете за време ванредног стања 22. април 2020. Уредба PDF
Одлукa о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије 4. март 2020. 20/20 Одлука PDF , DOC
Aутентично тумачењe одредбе члана 40. став 5. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10 - одлука УС, 54/11 и 12/20) 27. фебруар 2020. 16/20 Аутентично тумачење PDF , DOC
Одлука о избору чланoва Савета Регулаторног тела за електронске медије 14. фебруар 2020. 13/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника суда у судовима опште и посебне надлежности у Републици Србији 13. фебруар 2020. 13/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 13. фебруар 2020. 13/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 13. фебруар 2020. 13/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 13. фебруар 2020. 13/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 13. фебруар 2020. 13/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавног тужиоца 13. фебруар 2020. 13/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавног тужиоца 13. фебруар 2020. 13/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Комисије за хартије од вредности за 2020. годину 13. фебруар 2020. 13/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2020. годину 13. фебруар 2020. 13/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Ребаланс Финансијског плана Агенције за енергетику Републике Србије за 2019. годину 13. фебруар 2020. 13/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2020. годину 13. фебруар 2020. 13/20 Одлука PDF , DOC
Aутентично тумачењe члана 48. став 6. Закона о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС", бр. 106/2015, 106/2016 - аутентично тумачење, 113/2017 - аутентично тумачење и 54/2019) 4. фебруар 2020. 9/20 Аутентично тумачење PDF , DOC
Одлука о одузимању својства добра у општој употреби делу железничке инфраструктуре 3. фебруар 2020. 9/20 Одлука PDF
Одлука о одузимању својства добра у општој употреби делу железничке инфраструктуре 3. фебруар 2020. 9/20 Одлука PDF
Стратегија одбране Републике Србије 27. децембар 2019. 94/19 Стратегија PDF , DOC
Стратегија националне безбедности Републике Србије 27. децембар 2019. 94/19 Стратегија PDF , DOC
Одлука о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије 27. децембар 2019. 94/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије 27. децембар 2019. 94/19 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о именовању чланова Надзорног одбора 23. децембар 2019. 91/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Комисије за контролу државне помоћи 23. децембар 2019. 91/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Савета Комисије за контролу државне помоћи 23. децембар 2019. 91/19 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о избору заменика Заштитника грађана 13. децембар 2019. 88/19 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2019. годину 6. децембар 2019. 86/19 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2020. годину 28. новембар 2019. 84/19 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2020. годину 28. новембар 2019. 84/19 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2020. годину 28. новембар 2019. 84/19 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2020. годину 28. новембар 2019. 84/19 Одлука PDF , DOC
Oдлукa o избору председника Комисије за заштиту конкуренције 14. новембар 2019. 81/19 Одлука PDF , DOC
Одлукa o избору чланова Савета Комисије за заштиту конкуренције 14. новембар 2019. 81/19 Одлука PDF , DOC
Одлукa o избору члана Комисије за хартије од вредности 14. новембар 2019. 81/19 Одлука PDF , DOC
Одлукa o избору члана Савета гувернера Народне банке Србије 14. новембар 2019. 81/19 Одлука PDF , DOC
Oдлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2019. годину 30. октобар 2019. 77/19 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 30. октобар 2019. 77/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Краљеву 23. октобар 2019. 75/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 23. октобар 2019. 75/19 Одлука PDF , DOC
Одлука o избору председника судова 23. октобар 2019. 75/19 Одлука PDF , DOC
Одлукa о измени одлуке о избору чланова Комисије за истрагу последица НАТО бомбардовања 1999. године по здравље грађана Србије, као и утицај на животну средину, са посебним освртом на последице које је оставила употреба пројектила са осиромашеним уранијумом 2. октобар 2019. 70/19 Одлука PDF , DOC
Закључaк поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2018. годину 2. октобар 2019. 70/19 Закључак PDF , DOC
Аутентично тумачење одредбе члана 2. Закона о потврђивању Уговора о изменама и допунама финансијских уговора 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 и 82.640 између Републике Србије и Европске инвестиционе банке ("Службени гласник РС - Међународни уговори" број 11/17) 19. септембар 2019. 67/19 Аутентично тумачење PDF , DOC
Одлука о престанку дужности Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 26. јул 2019. 54/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 26. јул 2019. 54/19 Одлука PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2018. годину 15. јул 2019. 51/19 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2018. годину 15. јул 2019. 51/19 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за борбу против корупције за 2018. годину са Извештајем о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционим планом за њено спровођење 15. јул 2019. 51/19 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2018. годину 15. јул 2019. 51/19 Закључак PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. јул 2019. 50/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. јул 2019. 50/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије 10. јул 2019. 50/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавног тужиоца 10. јул 2019. 50/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавног тужиоца 10. јул 2019. 50/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 10. јул 2019. 50/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 10. јул 2019. 50/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 10. јул 2019. 50/19 Одлука PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Државне ревизорске институције за 2018. годину 21. јун 2019. 45/19 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Фискалног савета за 2018. годину 21. јун 2019. 45/19 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2018. годину 21. јун 2019. 45/19 Закључак PDF , DOC
Oдлукa о престанку функције председника суда у судовима опште и посебне надлежности у Републици Србији 29. мај 2019. 37/19 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о престанку функције председника суда у Прекршајном суду у Крушевцу 29. мај 2019. 37/19 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о престанку функције председника суда у Основном суду у Пироту 29. мај 2019. 37/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о прихватању Извештаја о Косову и Метохији 28. мај 2019. 37/19 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о избору председника судова 21. мај 2019. 35/19 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 21. мај 2019. 35/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Заштитника грађана 25. април 2019. 30/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности 25. април 2019. 30/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 3. април 2019. 25/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Комисије за хартије од вредности 3. април 2019. 25/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 14. март 2019. 17/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о именовању генералног секретара 14. март 2019. 17/19 Одлука PDF , DOC
Одлука o избору председника суда 14. фебруар 2019. 10/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судије који се први пут бира на судијску функцију 14. фебруар 2019. 10/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 14. фебруар 2019. 10/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Вишег суда у Крагујевцу 14. фебруар 2019. 10/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Краљеву 14. фебруар 2019. 10/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Руми 14. фебруар 2019. 10/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије 14. фебруар 2019. 10/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Комисије за хартије од вредности 14. фебруар 2019. 10/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Националног савета за културу 14. фебруар 2019. 10/19 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2018. годину 7. децембар 2018. 95/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2019. годину 7. децембар 2018. 95/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2019. годину 7. децембар 2018. 95/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2019. годину 7. децембар 2018. 95/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2019. годину 7. децембар 2018. 95/18 Одлука PDF , DOC
Aутентично тумачењe одредаба члана 37. ст. 1-3, став 4. тачка 4) и члана 147. Закона о раду („Службени гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- УС и 113/17) 7. децембар 2018. 95/18 Аутентично тумачење PDF , DOC
Aутентично тумачењe одредбе члана 22. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС", број 18/16) 7. децембар 2018. 95/18 Аутентично тумачење PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на акта Заштитника грађана 7. децембар 2018. 95/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о избору председника судова 7. децембар 2018. 95/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 7. децембар 2018. 95/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о престанку функције председника Врховног касационог суда 7. децембар 2018. 95/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о избору заменика јавног тужиоца 7. децембар 2018. 95/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о престанку функције члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 7. децембар 2018. 95/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2018. годину 7. децембар 2018. 95/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2019. годину 7. децембар 2018. 95/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Измене појединих расхода без промене укупних расхода Финансијског плана Регулаторног тела за електронске медије за 2018. годину 7. децембар 2018. 95/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2019. годину 7. децембар 2018. 95/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 9. новембар 2018. 86/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 9. новембар 2018. 86/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о избору заменика јавног тужиоца 9. новембар 2018. 86/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о избору заменика јавног тужиоца 9. новембар 2018. 86/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о престанку функције председника Вишег суда у Београду 9. новембар 2018. 86/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Прекршајног суда у Нишу 9. новембар 2018. 86/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Трећег основног суда у Београду 9. новембар 2018. 86/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 9. новембар 2018. 86/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 26. октобар 2018. 81/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Oдлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину 12. октобар 2018. 76/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 12. октобар 2018. 76/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 12. октобар 2018. 76/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 12. октобар 2018. 76/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 12. октобар 2018. 76/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 12. октобар 2018. 76/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 12. октобар 2018. 76/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Основног суда у Сомбору 12. октобар 2018. 76/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 12. октобар 2018. 76/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину 29. септембар 2018. 73/18 Одлука PDF , DOC
Одлуку о избору вицегувернера Народне банке Србије 25. септембар 2018. 71/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 24. јул 2018. 57/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 24. јул 2018. 57/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Неготину 24. јул 2018. 57/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Комисије за контролу извршења кривичних санкција 24. јул 2018. 57/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 24. јул 2018. 57/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 24. јул 2018. 57/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије. 28. јун 2018. 50/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору гувернера Народне банке Србије 15. јун 2018. 46/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору вицегувернера Народне банке Србије 15. јун 2018. 46/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Одбора Агенције за борбу против корупције 15. јун 2018. 46/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника судова 15. јун 2018. 46/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору четири члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 8. јун 2018. 44/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору министра финансија 29. мај 2018. 40/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Комисије за истрагу последица НАТО бомбардовања 1999. године по здравље грађана Србије, као и утицај на животну средину, са посебним освртом на последице које је оставила употреба пројектила са осиромашеним уранијумом 25. мај 2018. 39/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о образовању Комисије за истрагу последица НАТО бомбардовања 1999. године по здравље грађана Србије, као и утицај на животну средину, са посебним освртом на последице које је оставила употреба пројектила са осиромашеним уранијумом 18. мај 2018. 38/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2018. годину 18. мај 2018. 38/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 18. мај 2018. 38/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 18. мај 2018. 38/18 Одлука PDF , DOC
Одлука o изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 27. април 2018. 31/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2018. години 27. април 2018. 31/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2018. години 27. април 2018. 31/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Савета Државне ревизорске институције 19. април 2018. 30/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Комисије за хартије од вредности 19. април 2018. 30/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о организацији и раду службе Народне скупштине 19. април 2018. 30/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 19. април 2018. 30/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 5. април 2018. 26/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника судова 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Основног суда у Новом Пазару 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Привредног суда у Лесковцу 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Основног суда у Новом Саду 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Прекршајног апелационог суда 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавног тужиоца 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавног тужиоца 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника судова 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника и чланова Савета Агенције за енергетику Републике Србије 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције члана Комисије за хартије од вредности 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору директора Управе за надзор над финансијским институцијама 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Савета гувернера Народне банке Србије 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 9. март 2018. 18-18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 9. март 2018. 18-18 Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу генералног секретара Народне скупштине 9. март 2018. 18-18 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2017. годину 14. децембар 2017. 113/17 Одлука PDF , DOC
Аутентично тумачење одредбе члана 48. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 106/15 и 106/16 – аутентично тумачење) 14. децембар 2017. 113/17 Аутентично тумачење PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2018. годину 14. децембар 2017. 113/17 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2018. годину 14. децембар 2017. 113/17 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину 14. децембар 2017. 113/17 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину 14. децембар 2017. 113/17 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2017. годину 14. децембар 2017. 113/17 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2017. годину 14. децембар 2017. 113/17 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2017. годину 14. децембар 2017. 113/17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 22. новембар 2017. 104-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 8. новембар 2017. 100-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 8. новембар 2017. 100-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 8. новембар 2017. 100-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 8. новембар 2017. 100-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 8. новембар 2017. 100-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 17. октобар 2017. 94-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 17. октобар 2017. 94-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени и допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 17. октобар 2017. 94-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 17. октобар 2017. 94-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 17. октобар 2017. 94-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 17. октобар 2017. 94-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 17. октобар 2017. 94-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Заштитника грађана 20. јул 2017. 70-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Фискалног савета 20. јул 2017. 70-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Одбора Агенције за борбу против корупције 20. јул 2017. 70-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Владе 29. јун 2017. 64-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о Националном програму јавне железничке инфраструктуре за период од 2017. до 2021. године 29. мај 2017. 53-17 Одлука PDF , DOC
Одлукао изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 23. мај 2017. 51-17 Одлука PDF , DOC
Одлука o изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 23. мај 2017. 51-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Аутентично тумачење одредбе члана 82. став 1. тачка 2) Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС и 96/15) 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавног тужиоца 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Мионици 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ваљеву 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сомбору 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Руми 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Куршумлији 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Неготину 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Деспотовцу 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Алексинцу 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зајечару 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Великој Плани 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Старој Пазови 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Врбасу 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Младеновцу 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Нишу 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Пироту 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Панчеву 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију Тужиоца за ратне злочине 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника судова 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Високог савета судства 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Чачку 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Привредног апелационог суда 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције члана Високог савета судства из реда професора правног факултета 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 21. април 2017. 38-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 21. април 2017. 38-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 21. април 2017. 38-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције Заштитника грађана 21. април 2017. 38-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 27. децембар 2016. 106-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Одбора Агенције за борбу против корупције 27. децембар 2016. 106-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије 27. децембар 2016. 106-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Савета Комисије за заштиту конкуренције 27. децембар 2016. 106-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору два члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 27. децембар 2016. 106-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије 27. децембар 2016. 106-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Трстенику 27. децембар 2016. 106-16 Одлука PDF , DOC
Аутентично тумачење одредбе члана 48. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, број 106/15) 27. децембар 2016. 106-16 Аутентично тумачење PDF , DOC
Аутентично тумачење одредаба члана 1, члана 5. став 1. и члана 53. ст. 1. и 2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09 и 55/13 – УС) 27. децембар 2016. 106-16 Аутентично тумачење PDF , DOC
Листа кандидата за судије Уставног суда које именује председник Републике 16. децембар 2016. Листа PDF , DOC
Одлука о избору судија Уставног суда 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Привредног суда у Београду 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Основног суда у Крушевцу 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Прекршајног суда у Лозници 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2017. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2017. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2017. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2017. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2016. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2016. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2016. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2016. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника и чланова Комисије за хартије од вредности 23. новембар 2016. 94-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. новембар 2016. 91-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. новембар 2016. 91-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. новембар 2016. 91-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. новембар 2016. 91-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2016. години 10. новембар 2016. 91-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2016. години 10. новембар 2016. 91-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 21. октобар 2016. 86-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 21. октобар 2016. 86-16 Одлука PDF , DOC
Аутентично тумачење одредбе члана 6. Закона о стицању права својине на земљишту, објектима и водовима Привредног друштва за производњу и прераду челика Железара Смедерево д.о.о. Смедерево („Службени гласник РС”, број 15/16) 14. октобар 2016. 85-16 Аутентично тумачење PDF , DOC
Одлука о избору чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије 14. октобар 2016. 85-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавног тужиоца 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије 12. август 2016. 69-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 12. август 2016. 69-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 12. август 2016. 69-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 12. август 2016. 69-16 Одлука PDF , DOC
Одлукa о избору Владе 11. август 2016. 68-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 22. јун 2016. 58-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о именовању генералног секретара Народне скупштине 6. јун 2016. 52-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о броју и избору потпредседника Народне скупштине 6. јун 2016. 52-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Народне скупштине 6. јун 2016. 52-16 Одлука PDF , DOC