Извештаји

Назив Датум Преузми
Закључак о прихватању Извештаја о спровођењу Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА), за треће тромесечје 2023. године 8. децембар 2023. PDF
Извештај о раду Владе за 2022. годину 24. новембар 2023. PDF
Извештај о раду Савета гувернера Народне банке Србије за период 1. јануар - 30. јун 2023. године 27. октобар 2023. PDF
Извештај о извршењу буџета Републике Србије за период од 1. јануара до 30. септембра 2023. године 20. октобар 2023. PDF
Полугодишњи извештај Народне банке Србије о монетарној политици (јануар-јун 2023) 3. октобар 2023. PDF
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2022. годину 29. септембар 2023. PDF
Извештај о раду Националног механизма за превенцију тортуре за 2022. годину 31. јул 2023. PDF
Извештај о преговорима о приступању Републике Србије Европској унији током председавања Краљевине Шведске (јануар – јун 2023. године) 28. јул 2023. PDF
Извештај о извршењу буџета Републике Србије за период од 1. јануара до 30. јуна 2023. године 21. јул 2023. PDF
Извештај о јавном дугу Републике Србије за 2022. годину 21. јул 2023. PDF
Извештај о пословању Јавне медијске установе „Радио Телевизија Србије“ за 2022. годину 5. јул 2023. PDF
Годишњи извештај Народне банке Србије о монетарној политици за 2022. годину 28. јун 2023. PDF
Закључак о прихватању Извештаја о спровођењу Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА), за прво тромесечје 2023. године 16. јун 2023. PDF
Фискална стратегија за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину, коју је поднела Влада (број 400-1127/23 од 9. јуна 2023. године) 9. јун 2023. PDF
Извештај о раду Агенције за осигурање депозита за 2022. годину 9. јун 2023. PDF
Извештај о раду Савета гувернера Народне банке Србије за период 1. јул - 31. децембар 2022. године 27. април 2023. PDF
Финансијски извештаји Народне банке Србије за 2022. годину, са извештајем овлашћеног ревизора 27. април 2023. PDF
Годишњи извештај о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области наоружања и војне опреме за 2021. годину 7. април 2023. PDF
Годишњи извештај о активностима спроведеним у циљу сузбијања неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за 2022. годину 31. март 2023. PDF
Извештај о реализацији Програма званичне статистике у периоду од 2016. до 2020. године 31. март 2023. PDF
Годишњи извештај о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области робе двоструке намене за 2021. годину 24. март 2023. PDF
Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2022. годину 24. март 2023. PDF
Извештај о преговорима о приступању Републике Србије Европској унији током председавања Чешке Републике 17. март 2023. PDF
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2021. годину 30. децембар 2022. PDF
Извештај о пословању Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за период од 1. јануара до 31. децембра 2021. године 25. новембар 2022. PDF
Консолидовани извештај Републике Србије за 2021. годину 18. новембар 2022. PDF
Извештај о извршењу буџета Републике Србије за период од 1. јануара до 30. септембра 2022. године 18. новембар 2022. PDF
Извештај о пословању Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за период од 1. јануара до 31. децембра 2022. године 2. јун 2023. PDF
Извештај о раду Агенцијe за енергетику за 2022. годину 30. мај 2023. PDF
Годишњи извештај о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области наоружања и војне опреме за 2021. годину 7. април 2023. PDF
Извештај о раду јавних тужилаштава на сузбијању криминалитета и заштити уставности и законитости у 2022. години 6. април 2023. PDF
Извештај о раду Комисијe за контролу државне помоћи за 2022. године 31. март 2023. PDF
Извештај о раду Фискалног савета за 2022. годину 31. март 2023. PDF
Извештај о раду Републичкe комисијe за заштиту права у поступцима јавних набавки за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године 31. март 2023. PDF
Извештај о спроведеном мониторингу Канцеларије за јавне набавке за 2022. годину 30. март 2023. PDF
Извештај о раду Регулаторног тела за електронске медије - РЕМ за 2022. годину 30. март 2023. PDF
Редован годишњи извештај Заштитникa грађана за 2022. годину 30. март 2023. PDF
Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2022. годину 29. март 2023. PDF
Извештај о раду Агенције за спречавање корупције за 2022. годину 27. март 2023. PDF
Извештај о спровођењу Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 - потпоглавље борба против корупције за 2022. годину 27. март 2023. PDF
Извештај о раду Повереникa за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 2022. годину 21. март 2023. PDF
Редован годишњи извештај Повереникa за заштиту равноправности за 2022. годину 15. март 2023. PDF
Годишњи извештај о раду Високог савета судства за 2022. годину 9. март 2023. PDF
Извештај о раду Државног већа тужилаца за 2022. годину 1. март 2023. PDF
Извештај о раду Националног савета за културу за 2022. годину 28. фебруар 2023. PDF
Извештај о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2022. годину 24. фебруар 2023. PDF
Извештај о раду Савета гувернера Народне банке Србије за период 1. јануар - 30. јун 2022. године 27. октобар 2022. PDF
Извештај о раду Владе за 2021. годину 3. октобар 2022. DOC
Полугодишњи извештај Народнe банкe Србијe о монетарној политици (јануар - јун 2022) 26. септембар 2022. PDF